StigFram

Bättre affärer. Två ord som säger det mesta om oss och det vi gör.

StigFram är ett utvecklingsföretag som utvecklar människor, företag och organisationer till ett mer passionerat intresse för själva kundmötet.

Genom en tydlig beteendeförändring i organisationen skapar vi en synlig servicekultur i företaget vilket ökar lönsamheten och skapar märkbar effekt över tid.

Varje process är unik därför behöver vi prata med dig. Vad händer inom ditt företag, behöver du hjälp att driva förändringsprocessen framåt och få alla medarbetare förstå ert gemensamma mål och fokus, nämligen kunden! Hör av dig till oss, så att vi får prata en stund. Vi har varit med förr, men vi är fortfarande nyfikna. Välkommen till StigFram och bättre affärer.

 

Det finns inga människor som är så utsatta för snabb och skoningslös bedömning som alla som arbetar inom servicebranschen. Varje sekund, varje timme, varje dag året runt kommer betygsättningen omedelbart. Sanningens ögonblick är närvarande hela tiden. Det är i mötet mellan personal och kunder service uppstår. Antingen blir kunden nöjd eller så blir kunden missnöjd.

Vår erfarenhet är att omsorgen om kunden i slutändan resulterar i något väldigt konkret och mätbart, nämligen ökad lönsamhet. Enligt oss börjar allt med mötet och vikten av att leverera mjuka värden. Mötet med kunden blir en avgörande faktor för om kunden blir en återkommande kund eller inte. Personalen är mao budbärare av ditt varumärke och de som ska konvertera besökarantalet till ökad försäljning, vilket resulterar I en ökad lönsamhet och ett ökat bolagsvärde.

 

graph

Vi på StigFram ser på kunskap som en strategisk tillgång för individen, gruppen och organisationen. Vill man att personalen ska prestera utöver det vanliga duger det inte att erbjuda standardlösningar! Då krävs det mer. Personer och företag är olika, behoven och utmaningarna varierar och kraven på utveckling därefter. Därför skräddarsyr vi alla våra lösningar efter företagets behov, krav, önskemål och varje företags unika situation. Resultatet blir därefter, tex lägre personalomsättning, högre NKI och medarbetarindex och givetvis en ökad lönsamhet.