VI HJÄLPER DIG SKAPA EN KUNDFOKUSERAD SERVICEKULTUR

ÄR ORGANISATIONEN INNE I EN FÖRÄNDRINGSPROCESS?

Förändringar är bra. Det får företaget att utvecklas men själva resan kan vara en utmaning för ledarna. Utmaningen kan vara att lyckas leda processen på ett tydligt sätt, att få till kommunikationen med alla medarbetare och samtidigt säkerställa att man inte tappar försäljning.

Läs mer

BEHÖVER FLER LEVA UPP TILL ERT VARUMÄRKE?

Att hela företaget lever upp till varumärket är enormt viktigt för lönsamheten. Dock är det inte alltid så lätt att få det att hända.
 Hur företagets medarbetare agerar i mötet med kund på arbetstid, men även utanför arbetstid kan vara avgörande. Valet av vår egen attityd kan alltså antingen ”förskingra eller förädla” varumärket och företagets möjligheter på marknaden.

Läs mer

BEHÖVER NI EN ANPASSAD UTBILDNINGSAKADEMI?

Har ni fler enheter, franchisestyrda eller med samma ägare, och en utmaning med att få alla medarbetare att jobba mot samma mål? Med en egen utbildningsakademi och en skräddarsydd långsiktig plan ser du till att alla på företaget får samma förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt.

Läs mer

HAR NI TJATAT OM SAMMA SAK OM OCH OM IGEN MEN FÅR INGET ATT HÄNDA?

Känns det som att medarbetarna inte begriper trots att ni talat om för dem vad de ska göra? Er kommunikation till medarbetarna har trots allt kanske inte varit tydlig? Med en gemensam servicestrategi för ert företag kommer alla få en tydligare målbild och då lättare förstå vad som gäller och vad ledningen kräver.

Läs mer

HAR ERT FÖRETAG EN TYDLIG SERVICESTRATEGI?

Alla företag har strategier för en mängd saker men många missar en av de viktigaste. Har ert företag en uttalad servicestrategi? 
Ni behöver fundera över vad service innebär hos er. Vad är ok och inte i era kundmöten. Detta hänger ihop med ert kundlöfte och vad ert varumärke står för.

Läs mer

HUR SKAPAR MAN EN SERVICEKULTUR?

It´s all about the people! Människorna i företaget är er viktigaste resurs. Det är era medarbetare som var dag träffar era kunder och representerar ert varumärke. Varumärke byggs genom företagskulturen. Du som ledare är ytterst ansvarig och ditt ledarskap speglar er kultur.

Läs mer

LÄS MER OM HUR VI GÅR TILLVÄGA

Hur vill du själv bli behandlad?

februari 2nd, 2017|0 Comments

Ett företag är en mycket kraftfull organism. Den får snabbt eget moment och egna prioriteringar. I många fall går det ut över kunderna. Det blir med tiden viktigare att få till processer som löper smidigt [...]

Hjälp till självhjälp skapar utveckling på Åland!

januari 20th, 2017|0 Comments

Det är är ingen nyhet att retail och citykärnor är inne i en ny konjunktur med minskande besökarsiffror och ökad konkurrens från externhandeln. Attraktionskraften för den fysiska handel hänger förstås på hur väl vi lyckas [...]

Kundnöjdhet: Mjuka värden och hårda fakta

januari 19th, 2017|0 Comments

När alla kan erbjuda i princip samma produkter och reklam inte längre biter är det kundupplevelsen som regerar. Din personal är nyckeln till framgång och det handlar om det som ibland föraktfullt kallas för mjuka [...]

PRATA MED EN EXPERT PÅ SERVICEKULTUR

Behöver du hjälp att driva förändringsprocessen framåt och få alla medarbetare förstå ert gemensamma mål och fokus? Hör av dig!

PRATA MED EN EXPERT