Skapa proaktivitet & utveckla medarbetarnas kunskaper med BestInService2019-11-04T19:33:24+01:00

BESTINSERVICE

Aktiv träning på sälj, service, proaktivitet, effektivitet och lite till. Säkerställt lärande och utveckling med mätning av bl.a. NKI, NMI, självskattning. Allt för att kunna bli bäst även på hemmaplan!

Hur driver ni sales performance i er verksamhet?

BestInService har specialiserat sig på processer för önskvärd och mätbar beteendeförändring hos personal och ledare. Den gamla ”klassrumsmodellen” är borta till förmån för moderna och flexibla lösningar med maximal tillgänglighet och enkelhet – och krav på långsiktig mätbarhet.

Med oss blir kompetensutveckling av personal och ledare en mätbar investering istället för en kostnad.

VÅR PROCESS

VILL DU VETA MER OM VERKTYGET BESTINSERVICE OCH HUR DET KAN ANVÄNDAS PÅ JUST DITT FÖRETAG?

Boka en demo