Skapa proaktivitet & utveckla medarbetarnas kunskaper med BestInService2019-12-03T19:45:13+01:00

Hur driver ni sales performance i er verksamhet?

För att utvecklas krävs träning. För att förbättras krävs träning. Framgångsrik träning kräver tydliga målsättningar, tydlig mätning och uppföljning samt återkoppling och korrigering.

Träning behöves inte bara inom idrott, träning krävs för all utveckling.

Hur tränar ni? Hur utvecklas ni? Hur förbättras ni?

Har ni rätt verktyg för att bli  ”Best In Service?”

Tänk om det skulle finnas ett sätt att spara tid & pengar på samtidigt som du ökar ditt företags kompetens & lönsamhet!

Tänk om dina ledare & medarbetare helt enkelt skulle kunna träna i sin vardagliga miljö, på ett enkelt, portabelt o effektivt sätt utan att tas ur drift!

Se mer om stigframs verktyg för att förbättra er sales performance

Med StigFrams digitala tränings-& mätverktyg, ”BestInService”, möjliggör vi träning på just det ni vill bli bättre på, i arbetslivet. Med BestInService blir det lätt för din personal att under arbetsdagen träna på sin sales performance i form av exempelvis omsorgsförsäljning eller proaktivitet i kundmötet.

Vi skräddarsyr träningsaktiviteter efter just ditt företags behov och du får uppdatering av resultatet i realtid. Med oss blir kompetensutveckling av personal och ledare en mätbar investering istället för en kostnad.

Samir Ziane
Region & Säljutvecklingsansvarig, Colorama AB

Därför jobbar Colorama med BestInService

Varför valde du att börja jobba med verktyget BestInService?
För att det inte är en quickfix, det tar tid att ändra gamla vanor!  Vi på Colorama har en historik av att vara bra på merförsäljning under en kampanj eller tävling som pågår en begränsad period. Det vi inte har lyckats med är att skapa en beteendeförändring som håller över tid vilket BestInService nu hjälper oss med.
Vilka fördelar har du sett med BestInService?
Det gav effekt direkt efter första aktiviteten! Vi fick omedelbar respons i utfallet på att HUR vi säljer gör skillnad. Det har nästan gått lite för bra för Colorama om man ser tillbaka några år och det finns många gamla traditioner som ”sitter i väggarna.” Detta gör att det har varit utmaning att få alla i kedjan att förstå WHY, att även vi måste bli bättre och då är en snabb bevisbörda en styrka.

Vad har du för målsättning för kedjan i stort?
Att i framtiden så ska BestInService vara en hygienfaktor hos samtliga butiker i kedjan!

Vad är fördelarna med BestInService?

”Att det drar nya spår i hjärnan, spår som egentligen är självklara men av olika anledningar inte är där från början. Att verktyget är den konstanta påminnelsen om att träna och det öppnar upp ögonen för ens beteende i mötet med kunden”.
– Ann Wahlgren, Colorama Borås
”Att insatsen inte är så stor, den tar inte tid från ditt ordinarie arbete men du får hela tiden en påminnelse om din träning. Eftersom vi dessutom pratar om aktiviteterna kontinuerligt så får vi även in att jobba med placeringen i butik, allt för att förenkla vår träning”.
– Frida Wennström, Colorama Gällivare
”Att det är så basic! Det handlar hela tiden om att påminna om det enkla, det självklara, vilket gör att man håller i ”säljet” över tid. Man kommer bort från det slentrianmässiga beteendet och får en konstant påminnelse”.
– Tobias Risberg, Colorama Ludvika

Vår process

MICRO LEARNING
Små pulser av utbildning som sätter startskottet för den träning och förändring som ska ske och återkommer under hela processen. Efter varje microlearning sätts en konkret och tidsatt aktivitet för gruppen/individen.
TRÄNING
Medarbetarna tränar dagligen på sin aktivitet och registrerar löpande utfallet i BestInService-verktyget. Parallellt sker kontinuerliga coachinsatser för att säkerställa motivation samt resultat.
MÄTNING / RESULTAT
Mäter vi inte vår träning faller vår motivation med tiden. Som verksamhetsansvarig får du en tydlig uppföljning av dina medarbetares träning. Både frekvens av träning men även gällande andra mätetal exempelvis utvalt KPI alt mjuka nyckeltal.
KORRIGERING
Under processen finns hela tiden utrymme för reflektion. Driver vår aktivitet mot målet? Ser vi de resultat vi vill se? Behöver vi justera aktiviteten? Allt för att skräddarsy träningen utefter er organisation.

Vinn en tre månaders pilot med verktyget BestInService på en enhet/avdelning i din verksamhet!

Skicka in din motivering

Motivera en utmaning du har i din organisation gällande sales performance? vilket beteende önskar du se mer av i din organisation? Vilket nyckeltal vill du driva med detta beteende och vad anser du är största anledningen till att du inte ser det hos dina medarbetare idag?

Tävlingen pågår from 26 nov – 17 dec

Piloten genomförs from 1 februari – 30 april

(Skicka in din motivering genom att klicka på ”Skicka in din motivering” och fyll i din motivering under ”meddelande”)

VILL DU VETA MER OM VERKTYGET BESTINSERVICE OCH HUR DET KAN ANVÄNDAS PÅ JUST DITT FÖRETAG?

Jag vill veta mer