Skapa proaktivitet & utveckla medarbetarnas kunskaper med BestInService2019-05-17T14:15:15+02:00

BESTINSERVICE

Aktiv träning på sälj, service, proaktivitet, effektivitet och lite till. Säkerställt lärande och utveckling med mätning av bl.a. NKI, NMI, självskattning. Allt för att kunna bli bäst även på hemmaplan!

BestInService är en komplett digital kompetensplattform för iPad. Detta är ett effektivt och flexibelt system för långsiktig beteendeträning och uppföljning i realtid. Systemet skapar ökad pro-aktivitet hos både ledare och medarbetare och dokumenterar förändringar genom effektmätning av en rad relevanta nyckeltal, mjuka som hårda.

TRÄNA

För att vi skall skapa en förändring över tid krävs träning och uppföljning, detta är avgörande för att skapa en beteendeförändring över tid. BestInService ökar pro-aktiviteten hos dina medarbetare.

Du får

 • Portabelt verktyg för träning i vardagen
 • Skräddarsydd träning efter just ditt företags behov
 • Uppdatering i realtid av resultat
 • Stöd i form av extern coaching

MÄTA

Kontinuerlig mätning och uppföljning är det som säkerställer önskad bestående utveckling.

Som butiks- eller verksamhetsansvarig får du en tydlig uppföljning och kartläggning av

 • Mätvärden och gapanalyser för att analysera styrkor och svagheter i din verksamhet

Hårda (ekonomiska) nyckeltal

 • Hit-rate (eller motsvarande)
 • Snittköp
 • Produkter/kvitto

Mjuka (beteende/attityd) nyckeltal

 • Nöjd Kund Index
 • Nöjd Medarbetar Index
 • Självskattnings Index
Ja jag vill gärna veta mer!

VILL DU VETA MER OM VERKTYGET BESTINSERVICE OCH HUR DET KAN ANVÄNDAS PÅ JUST DITT FÖRETAG?

Boka en demo