Skapa proaktivitet & utveckla medarbetarnas kunskaper med BestInService2018-12-13T16:57:05+00:00

BESTINSERVICE

Aktiv träning på sälj, service, proaktivitet, effektivitet och lite till. Säkerställt lärande och utveckling med mätning av bl.a. NKI, NMI, självskattning. Allt för att kunna bli bäst även på hemmaplan!

TRÄNA

För att vi skall skapa en förändring över tid krävs träning och uppföljning, detta är avgörande för att skapa en beteendeförändring över tid. BestInService ökar pro-aktiviteten hos dina medarbetare.

Du får

 • Portabelt verktyg för träning i vardagen
 • Skräddarsydd träning efter just ditt företags behov
 • Uppdatering i realtid av resultat
 • Stöd i form av extern coaching

MÄTA

Kontinuerlig mätning och uppföljning är det som säkerställer önskad bestående utveckling.

Som butiks- eller verksamhetsansvarig får du en tydlig uppföljning och kartläggning av

 • Mätvärden och gapanalyser för att analysera styrkor och svagheter i din verksamhet

Hårda (ekonomiska) nyckeltal

 • Hit-rate (eller motsvarande)
 • Snittköp
 • Produkter/kvitto

Mjuka (beteende/attityd) nyckeltal

 • Nöjd Kund Index
 • Nöjd Medarbetar Index
 • Självskattnings Index
Boka en demo

EN PROCESS KAN SE UT SÅHÄR

Boka en demo