Vad betyder service och servicekultur? Hur mycket påverkar service och kundbemötande bolagsvärde och lönsamhet?
Bakom varje B2B relation finns ett C och bakom varje B2C relation finns ett H (human). I slutet av dagen är det alltid en människa som fattar ett beslut huruvida det blir någon affär eller inte. Lyssna på Malin Calissendorff, utvecklingskonsult på StigFram, om varför Service idag är vårt starkaste konkurrensmedel samt på Joakim Carlsson, VD Sibylla, om hur Sibylla gjort sin vändning till ökad lönsamhet.

En servicekultur bygger på att alla medarbetare har en gemensam syn på vad som är service inom ert företag och vad det innebär i kundmötet. Servicearbetet behöver genomsyra organisationen inifrån och ut, först då kan ni leverera en högklassig service.

Att lyckas leverera högklassig service kräver att du anpassar ditt bolags förhållningssätt och beteende i varje kundsituation. Din kommunikation, personliga inställning och din förmåga att hantera mötet professionellt är avgörande faktorer. Vi måste ta vara på möjligheterna och skapa en upplevelse utöver det vanliga.

Sibylla gör just nu en mycket imponerande förändring från att vara en gatukökskedja till en modern snabbmatskedja. Alla ca 160 franchisetagare ligger i hård träning för att leva upp till det nya Sibylla. Resultatet låter inte vänta på sig.