Genom att dela upp sina kunder i fyra olika grupper beroende på vad dom tycker är viktigt, kan man hjälpa sin personal att optimera sitt kundbemötande. Även om det är en grov generalisering så hjälper modellen till att stödja personalen i kundfronten med deras kundbemötande.

Våra fyra personligheter är:

I vår tidigare blogg pratade vi om en av de 4 personligheterna, Trygga Tage. I denna blogg ska vi fokusera på Försiktiga Fille.

Fille är en person som vänlig och försiktig. Han gillar att tänka efter innan han köper något och gillar att ta med sig vänner som ska agera smakråd.
I och med att Fille är så pass vänlig och försiktig vågar han inte riktigt säga emot, vilket kan leda till många returer om han känner att han inte är riktigt nöjd med det han köpt. Det viktiga här är att se till att Fille känner sig säker och nöjd med sitt köp.

3 tips om Fille

  • Var omtänksam och personlig
  • Ha tålamod och uppmuntra
  • Var uppmärksam på vänner som agerar smakråd

Läs mer om Tage och de andra personligheterna i StigFrams kostnadsfria eBook “Servicesskolan”.