BestInService

KORRIGERING

Vad menar vi med korrigering?

”Vi behöver misslyckas för att utvecklas, pröva nya vägar och hitta oväntade lösningar”

Under processen finns hela tiden utrymme för reflektion, driver vår aktivitet mot målet? Ser vi de resultat vi vill se? behöver vi skruva på aktiviteten? Denna återkoppling är viktig för medarbetaren av flera anledningar, bland annat utifrån att skapa ett gemensamt ägande för processen och utfallet men också för att skapa kreativitet.