Mätbar kundnöjdhet!

I Market och årliga undersökning är det till StigFrams stora glädje Colorama som tog hem segern.

Daymakerindex består av 500 observationer i 100 olika kedjor fördelade på 19 branscher. Daymakerindex, som genomförs årligen sedan 2009, syftar till att ta pulsen på kundmötet i den svenska detaljhandeln; hur förvaltar man kundmötet som konkurrensmedel, vilka branscher går i bräschen och hur ser utvecklingen ut?

Daymakerindex Butik stärker de senaste årens trend, nämligen att detaljhandeln i stort har förbättrat den inledande fasen av kundmötet, att uppmärksamma kunden och att ta kontakt. Tyvärr bekräftar också undersökningen att säljarna generellt inte använder den relationen till kunden och den kunskap om kunden i det fortsatta kundmötet. Att lämna kunden ensam i sitt beslut kan knappast kallas god service utan innebär snarast att säljaren abdikerar från sin roll som säljare och expert. Säljare måste förstå vikten av att följa kunden hela vägen, från kontakt till avslut. Det är då företag blir riktigt lönsamma.

Det är väldigt kul att se att Colorama leverera såhär bra. Vi inledde ett långsiktigt samarbete med Colorama redan hösten 2015 för att skapa förändring över tid. Att Daymaker redan nu visar att Colorama anses vara bäst i Sverige är fantastiskt, säger Fabian Asgari Försäljningschef på StigFram.