Ålands Näringsliv och StigFram inleder ett samarbete för att över tid öka Ålands attraktionskraft inom handel, turism, service och restaurang.

Ålands Näringsliv r.f., är projektägare för ”Välkommen In” som är ett projekt finansierat av Ålands Landskapsregering och Europeiska Socialfonden. Åländska företag upplever en allt hårdare konkurrens på grund av en ökning av butiksytor lokalt, gränshandel med närregioner och en växande e-handel.

Projektets målgrupp är företag inom detaljhandel, turism, service och restaurang. Initialt är det ca 50 företag som kommer att delta. Syftet med projektet är att öka servicenivån, samverkan och attraktionskraften för såväl det enskilda företaget som Åland i stort.

Projektet kommer att ha en referensgrupp bestående av representanter för Ålands Näringsliv, Högskolan på Åland, Ålands Gymnasium samt representanter från handelsföretag på Åland.

Den övergripande målsättning för Ålands Näringsliv är att  ”Åland skall, mätt i BNP, höra till de mest framgångsrika regionerna i Norden”.

StigFram ser detta som ett mycket spännande samarbete. Det är första gången vi på StigFram får möjlighet att arbeta med ett helt ”land” eller åtminstone en självstyrande del. Utmaningen i denna typ av projekt är i regel bristande samarbete mellan kommun eller i detta fall landskapsregeringen, fastighetsägare och företagare. På Åland ser vi redan från start en sammansvetsad organisation och korta kommunikationsvägar mellan högsta ledningen på landskapsregeringen ner till entreprenörer och företagare, säger Niclas Pettersson VD StigFram.

Intervju Ålands radio

Intervju Ålands deltagare

Lyssna gärna på intervjun med deltagare och projektansvariga från Ålands Näringsliv efter att uppstarts kickoffen genomförts!