Hur bra är dina relationer?

När det går mot jul och ett nytt år får de flesta lite mer tid med sina nära relationer. Det är, enligt forskning, en av de viktigaste faktorerna för att leva länge och må bra. En bra relation bygger på kärlek, respekt och att bry sig om. Min partner i relationen ser mig, mina behov och tycker det är viktigt att jag mår bra, lyckas och har framgång.

Hur är det för dig när du möter olika verksamheter? När du går in i en butik? När du ska köpa olika tjänster? Känner du att de verkligen bryr sig om dig?

Jag upplever det alltför sällan!
Antingen är de likgiltiga eller så vill de sälja till mig, men inte för mitt bästa utan för deras egen vinning, utan win-win tänk. Så bygger man inte långsiktiga relationer oavsett om det är privat eller i ett företag. Så får vi inte andra omkring oss att vilja vara i en långsiktig relation med oss.

Det absolut viktigaste för ett framgångsrikt företag är relationerna, med människorna som jobbar där och människorna som är kunder. Kunderna som vi ofta slår ihop till en otydlig massa när de i själva verket är individer med olika behov, även företagskunderna. Vissa företag gör detsamma med medarbetarna.

Vi ser många problem i företag i dag. Hur ska vi attrahera de bästa människorna? Hur ska vi leda millenniegenerationen så det fungerar? Hur undviker vi tråkiga skandaler och tvivelaktiga beteenden i vårt företag? Hur får vi människor som är engagerade och håller över tid när undersökningar visar att endast 16 procent är engagerade på sitt arbete? Hur kan vi ha ledare som inte mår dåligt när de ska gå till jobbet? Hur anpassar vi arbetssätt för en digital värld? Hur är vi effektiva utan att öka stressen?

Vi ser att det beror på att företagen inte jobbar på rätt sätt eller inte alls med att skapa en kultur som bygger på kärlek, respekt och att bry sig om människorna. Och att det behöver ske i både ord och handling. Relationer är ett pågående, ofta roligt, arbete som aldrig tar slut. Vad händer om du slutar jobba på din kärleksrelation? Rätt som det är finns ingen kvar!

Mitt nyårslöfte i år ska bli att mina relationer, både vänner, familj, medarbetare, leverantörer och kunder ska känna ännu mer att jag verkligen bryr mig om var och en av dem. Det är ett löfte jag ska påminna mig om och bli bättre på för varje år. Jag tänker att jag kan gå från bra till att bli ännu bättre!
Vilka mål sätter du för nästa år?

Några tips för att starta er resa mot vinnande företagskultur

  1. Få koll på nuläget. Gör en nulägesanalys där du inkluderar människor i alla viktiga delar i er organisation, alltså medarbetare, ledare, kunder och eventuellt leverantörer. Undersök vilka beteenden, attityder, drivkrafter och värderingar som styr. Få koll på alla dina människors kunskapsnivå och vad de tycker om era viktigaste områden.
  2. Tydliggör er värdegrund. Vad innebär den och hur styr den dina val och prioriteringar i det dagliga arbetet?
  3. Koppla värdegrunden till er affärsplan och övergripande mål.
  4. Utveckla ledarna att driva er kultur. Få dem att väcka motivation anpassat till situation och person kopplat till affärsmålen.
  5. Involvera medarbetarna och engagera dem i arbetet
  6. Se över er rekrytering och inskolning så att dessa leder till att ni får rätt människor till företaget och att de får en bra start. Var noga med era kravprofiler.
  7. Se till att det alla mäts på stämmer överens med den kultur ni vill skapa. T.ex. vill ni skapa ökad samverkan kan ni inte samtidigt mäta på individnivå.
  8. Låt kulturarbetet integreras i ert företagsår, inte vara ett ”projekt” bland alla andra. Se över era styrdokument, mallar för utvecklinssamtal, belöningssystem mm, rimmar vårt språk generellt med kulturen vi eftersträvar?