Affärsmässighet – mål och deltagande

mål och resultat

På samma sätt som elitidrottare och idrottslag tränar för att långsiktigt nå sina mål kan företagsledare bygga upp framgångsrika verksamheter. För företagen handlar det inte om att vinna guldmedaljer, utan om att uppnå lönsamhet. Vilka är då vinnarna, det vill säga de som tar guld och skapar en lönsam verksamhet? Visst kan det ha att göra med ett visst mått av tur, men det som verkligen särskiljer är hur de arbetar med tydlig målstyrning och förmågan att engagera hela teamet kring de handlingar som behöver utföras för att nå önskat läge.

I själva verket kan man beskriva skillnaden genom att dela företag i ”målstyrda” eller ”händelsestyrda” företag. I det ”målstyrda” företaget finns en plan för hur man ska lyckas. Planen är oftast uppdelad i delmål och beskriver olika roller och deras betydelse för att nå målet. Det är viktigt att notera att varje steg i processen måste genomföras fullständigt för att uppnå önskat resultat. I det ”händelsestyrda” företaget finns det oftast många ursäkter varför saker inte blev som planerat, detta eftersom det inte finns en realistisk genomarbetad plan. Här kommer alltid något i vägen när man skall ta itu med olika saker.

Det blir ännu värre när man märker att motsägelser är vanliga i de ”händelsestyrda” företagen. Det finns företag som t.ex. marknadsför sig som tekniskt ledande, samtidigt som de inte investerar en enda krona eller timme i utbildning eller utveckling. Att agera trovärdigt och professionellt är lika viktigt internt inom företaget som externt gentemot marknaden.

Mål och handlingsplan.

Hur är det då med alla chefer som inte kan förstå varför deras medarbetare inte följer deras instruktioner? Om visioner, mål och handlingsplaner inte är tydliga för medarbetarna, kan man inte förvänta sig att nå de resultat som är uppsatta. Det är värt att reflektera över det faktum att den främsta orsaken är oftast bristande engagemang, vilket leder till ökat arbete för att rätta till saker och därmed skapar stress och tidspress. Engagemang bygger på deltagande, det vill säga att varje individ förstår hur deras roll och insats bidrar till att nå målet. Att involvera medarbetarna i verksamheten är inte farligt utan en nödvändighet för att lyckas.

En vanlig invändning mot handlingsplaner är att de kan begränsa verksamhetens flexibilitet och hastighet att driva förändring. Möjligen är det sant på kort sikt, men det är de långsiktiga målen som styr verksamheten. Handlingsplanen blir ett sätt att försäkra sig om att vi håller rätt kurs. Jämför det med segling över havet. Utan mål och en tydlig kurs vet du inte var du kommer att hamna, och varför skulle någon vilja följa med på den resan?

Se dina medarbetare.

Det absolut bästa sättet att motivera är att se varje medarbetare som en individ. Alla människor är olika. Vi har olika intressen, erfarenheter och kunskaper. Ledarens förmåga att identifiera de egenskaper som kan bidra till att nå målet är avgörande för att placera rätt person på rätt plats. Det leder till självgående medarbetare som är engagerade i företagets utveckling och bryr sig om företagets kunder.

Om vi kan se att varje anställds kompetens och engagemang är avgörande för organisationens effektivitet så kan vi skapa förutsättningar för att dra nytta av medarbetarnas kraft och åstadkomma underverk samt överträffa verksamhetens mål.

Ge feedback och beröm för handlingar och beteenden

Beröm är en effektiv sett att sprida glädje och ett kraftfullt verktyg för positiv påverkan. Det du berömmer oftast och mest kommer att förstärkas, särskilt om du fokuserar på konkreta handlingar och beteenden. Det är också viktigt att vara tydlig om saker som inte fungerar bra, men begränsa kritiken till frågor som individen eller gruppen kan påverka. Kritisera aldrig en enskild medarbetare inför kollegorna. Uppmuntra också medarbetarna att ge varandra feedback.

Framhäv goda exempel

Skapa rutiner för att regelbundet och systematiskt dela positiva exempel. Till exempel kan varje personalmöte eller veckobrev innehålla en sektion för detta ändamål. Exempel kan handla om prestationer som är i linje med organisationens värderingar, medarbetare som har testat nya tillvägagångssätt eller någon som har löst ett problem. Främja en kultur där medarbetarna aktivt uppmärksammar och berömmer både sina egna och andras insatser, och motverka aktivt Jantelagen.

Här kan ni se en kortare film med vår Utvecklingskonsult Peter Rosell som berättar varför och hur man bör arbeta med målstyrning för att nå ett önskat läge.

StigFram säkerställer den röda tråden från strategi till medarbetarnas individuella mål och agerande, med skräddarsydda program för varje organisations unika situation och utmaning, vi gör jobbet från ax till limpa.

Intresserad att veta mer? Mejla gärna till oss på info@stigfram.se så berättar vi gärna mer.

#stigfram #affärsmannaskap #målstyrning #roi #effekthemtagning #strategi #medarbetarskap #ledning&styrning #kunskapochengagemangsomlönarsig