Är ni ett värderingsstyrt bolag?

values

Många företag uttrycker att de är och arbetar värderingsstyrt. Men vad innebär detta i praktiken och är det så enkelt?

Utmaningen i många företag är att det antingen inte finns tydligt definierade värderingar eller att de inte är spridda, förstådda och omfamnade av medarbetarna. De blir ord på ett papper eller en hemsida. Ju större ett företag är, desto svårare blir det att nå ut, och därför är det av yttersta vikt att grundläggande värderingar är närvarande och att alla förstår hur de påverkar dem personligen.

Det kan vara lättare sagt än gjort, men det är nödvändigt för utvecklingen. Det är ett arbete som aldrig tar slut; man måste ständigt påminna, förstärka och vidareutveckla. Vad innebär till exempel kvalitet och kundfokus för receptionisten, säljavdelningen, inköp och produktionen? Vad betyder det idag och vad kommer det att betyda imorgon, när marknadens förutsättningar kanske har ändrats?

Värderingarna förblir desamma, men sättet att arbeta utifrån dem kan variera – det viktiga är att aldrig sluta arbeta med värderingar.

Sanningen är att alla företag, precis som individer, påverkas av värderingar – det är så vi människor fungerar. Vi styrs av ett inre värderingssystem som påverkar alla våra beslut, val och handlingar. Mer eller mindre medvetet gör vi bedömningar om vad som är betydelsefullt och obetydligt, och agerar därefter. Inom ett företag är det grundaren och ledningen som banar väg genom sina prioriteringar och beteendemönster, och resten av organisationen följer deras ledning. Om ledarskapet är svagt är det de informella ledarna som sätter tonen för verksamheten.

Vårt tips för att komma i gång med att arbeta mer värderingsstyrt är att:

Börjar med att utgå från de värderingar som redan existerar inom företaget. Om det inte finns några värderingar att utgå ifrån, påbörjas arbetet med att formulera dem. Sedan fortsätter arbetet genom hela organisationen; först på ledningsnivå och sedan på avdelningsnivå. Varje chef samarbetar med sina medarbetare för att först hjälpa dem att förstå och omfamna värderingarna och deras betydelse. Därefter kommer beteendefasen; hur ska varje individ arbeta inom sitt specifika arbetsområde för att följa företagets värderingar. Slutligen, vilka förändringar behöver genomföras i arbetsmetoder och beteenden för att harmonisera med företagets värderingar

Känns det svårt och tidskrävande?

Forskningen pekar åt ett och samma håll – värderingsbaserade företag med en tydlig och medveten kultur lever längre och är mer framgångsrika finansiellt, särskilt på lång sikt, så det finns goda skäl att arbeta med frågan.

– Gartner

StigFram har arbetat i 25 år med att realisera våra kunders strategier. Vi tror på mänsklighet i kombination med ett sunt affärsmannaskap där genomarbetade mål tillsammans med önskat beteenden skapar resultat.

#stigfram #realiserastrategier #värderingar #positivkultur #roi #effekthemtagning #obm #kunskapochengagemangsomlänarsig