Att ha kunden i fokus behöver bli en del av företagens kultur!

vc3a5ga-misslyckas

Att ha kunden i fokus behöver bli en del av företagens kultur!

De av våra kunder som lever med kunden i fokus och arbetar konstant med att förädla, förbättra sitt sätt att leverera den. De har lyckats över tiden att integrera den som en naturlig del av kulturen. Det finns en tydlig hierarki hur man flödar insikter i organisationerna. Från tanke till handling filtreras via verksamhet, region och ner till varje medarbetare. Och vet ni vad? De är oerhört framgångsrika oavsett i vilket segment de är verksamma i.

Att skapa handlingar, ett ledarskap som inspirerar, alltid följa upp och utveckla kundmötet tillsammans med medarbetarna tar tid. För den som letar efter snabba kortsiktiga resultat så är detta inget att rekommendera. Men för de som är långsiktiga och vill förutom nå sina omsättningsmål, lönsamhet och även skapa ett starkare varumärke, fler ambassadörer och medarbetare som är motiverade så kan vi hjälpa er.

Vi har fakta på fötterna och visst ni att 1% ökning i kundnöjdhet kan motsvara upp till 4,6% i ökat bolagsvärde (CFI, Clas Fornell Institute). Och det håller över tiden till skillnad mot snabba lösningar som ger tillfälliga resultat.

Det finns nämligen ett recept på hur man lyckas!

Vill du veta mer vad vi kan hjälpa dig med? Tveka inte att ta kontakt med oss!

StigFram hjälper bolag att bygga en vinnande företagskultur med människor i fokus där det skapas rätt kompetens, beteende och attityd som ger resultat på riktigt! https://stigfram.se/

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser. För att nå detta mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en företagskultur och organisation med kunden i fokus.