DET ÄR MÄNNISKAN SOM GÖR SKILLNADEN!

stigfram

DET ÄR MÄNNISKAN SOM GÖR SKILLNADEN!

Idag är det viktigare än någonsin att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder tydligt och starkt ledarskap, utvecklingsmöjligheter och värderingar som rimmar med de anställdas värderingar, man ska ha roligt på jobbet, ständigt jobba med employer branding och inte minst ha proaktiva och effektiva medarbetare som såklart även ska vara ytterst engagerade.

Samtidigt har mötet med kunden aldrig varit så viktigt och avgörande som idag, kunden har alltid rätt och kunden ska såklart alltid vara nöjd, över förväntan nöjd. I tillägg till detta ska företaget såklart öka sin lönsamhet. Det är med andra ord mycket att hålla koll på idag, och med ett samlat ord kallas det företagskultur.

Det är just det som vi på StigFram gör, bidrar med erfarenhet, kunskap och verktyg för att skapa en unik företagskultur för just ditt företag. Vårt recept är enkelt på pappret men kan vara desto svårare att uppnå:

Nöjda kunder + Nöjda medarbetare = Bra resultat!

StigFram hjälper bolag att bygga en vinnande företagskultur med människor i fokus där det skapas rätt kompetens, beteende och attityd som ger resultat på riktigt!

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser. För att nå detta mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en företagskultur och organisation med kunden i fokus.