Finns det något recept mot lågprisaktörernas frammarsch?

we hear you

Rekordstora prisökningar på bolån, energi och drivmedel. Hushållen pressas – och förändrar inköpen inom flera produktområden. Det slår på otroligt många områden och branscher. Det finns en generellt stark trend mot lågpris som förstärks när tiderna blir sämre. Tar vi till exempel prishöjningarna på mat betyder att svenska hushåll reagerar med prisjakt – och ändrade matvanor. Frågan blir då, kommer fler kunder att välja bort dyrare Ica och Coop för Willys och Lidl?

Lågprishandeln är och har varit en kraftkälla för tillväxt inom handeln. Dessutom har den växt lönsamt till skillnad från stora delar av e-handeln, samtidigt som den ibland går lite under radarn. Delvis har det att göra med att vi haft en situation där kapital har funnits i överflöd. (*market)

Även den prisdrivna handeln med begagnat ökar kraftigt. Så ”lågpris” kan ju växa på olika sätt, inifrån eller utifrån den rena och specialiserade lågprishandeln.

Att konsumenterna har lite andra förväntningar när de besöker en lågprisbutik än när de besöker en ”vanlig” butik är enkelt att förstå. De flesta kunder förstår varför personaltätheten är lägre och varför sortimentet är snävare än i andra butiker. Det handlar ju om att hålla så låga kostnader att man kan plöja tillbaka ett så stort mervärde som möjligt i priserbjudandet.

Lågprisaktörernas utmaning på sikt är att höja nivån på konsumentupplevelsen för att värva fler kunder, men göra det utan att kompromissa med affärsmodellen.

Så hur agerar den delen av handeln som tappar kunder, omsättning och lönsamhet mot lågprisaktörerna? Finns det något recept där man står sig bättre i den konkurrensen?

Att matcha det lägre priset skulle ödelägga deras vinstmarginaler, men ignorerar de hotet så kommer deras kundmassa att fortsätta att krympa. Att ta upp kampen med en lågpriskonkurrent kräver en noggrann genomgång av företagets olika delar från hur erbjudandet ser ut, vad lovar företaget via sitt kundlöfte och varumärke, hur fungerar driften, ledarskapet och är medarbetarna engagerade? Vad säger kunderna själva?

Att differentiera sig är svårt. Produkter, priser, koncept kan kopieras i rask takt det vet vi sedan tidigare även om konceptutveckling i många fall kan hjälpa ett företag att förnya sig utåt sett. Ett bra genomtänkt koncept skall både underlätta för både de besökande kunderna till företagets drift och kunderbjudande.

Efter att ha genomfört mätningar, utbildningar, stöttat med att implementera strategier i fler branscher under många år så landar vi att det ändå är människorna inom bolaget som gör skillnaden. De företag som vi arbetat med som har haft de bästa ledarna, mest engagerade medarbetarna har stått sig bättre även i svåra tider. Företagskulturen är stark och genomsyrar hela organisationen.

Vi ser att många företag gör olika satsningar för att stärka upp kompetensen inom allt från ledarskap, till att ge medarbetare olika verktyg för att bättre kunna genomföra sitt arbete. Men effekten uteblir ändå. Varför?

Väldigt ofta möter vi företag som önskar få hjälp med beteendeförändring, bli mer aktiva i stället för reaktiva, implementera en ny lösning, ett nytt sätt att arbeta, bli mer kundfokuserade eller driva förändringsprojekt. Man startar flera olika initiativ men alltför ofta så uteblir effekthemtagningen. Om vi skall lista orsakerna till att vissa initiativ misslyckas så skulle vi säga att den sju mest vanligaste är följande:

  •  Brist på ägandeskap för initiativet som skall genomföras!
  •  Ej förankrad målbild eller accepterad målbild från de som skall involveras!
  •  Glapp i kommunikation och information. Brist på förståelse!
  •  Underskattat komplexiteten av genomförandet!
  •   Initiativet engagerar inte tillräckligt mycket. Själva värdet är inte uppenbart eller förklarat väl nog!
  •   Man mäter inte rätt saker eller till och med mäter inte alls!
  •   Orkar inte hålla i över tiden. Tron att det skall fort bli en succé och ge resultat motsvarar inte verkligheten!

Välj och vraka, men jag tror att de flesta kan känna igen sig att något tidigare projekt eller styrmodell som skulle kanske ha varit värdeskapande har trillat omkull på grund av något av de ovanstående påståenden.

Att skapa en systematisk beteendeförändring tar tid, kraft och mod. Även duktiga aktörer i flera branscher misslyckas att få effekthemtagning när det kommer att få med sig människorna inom företaget som skall skapa skillnaden.

Gemensamma nämnare för de företag som lyckas bättre andra är att man har en genomarbetad kommunikationsplan, jobbar med ledarskap, medarbetarskap, sina strukturer, policys och vad man sen mäter och följer upp.

”In real life, strategy is actually very straightforward. You pick a general direction and implement like hell.” — Jack Welch, former CEO of General Electric

I 25-år så har vi hjälpt många företag med implementering av sina strategier, och fler än 100 000 personer har under åren deltagit på våra utbildningar, akademier, blivit coachade, lärt sig mer och utvecklat sitt ledarskap, affärsmannaskap till sälj & service. Allt för att skapa hållbar tillväxt och kunna leverera kund och medarbetarupplevelser i världsklass. Alltid med fokus på effekt.

Så fastnar ni hur ni skall implementera er strategi eller behöver hjälp att säkerställa att ni får med er hela organisationen så finns vi här för att hjälpa er. Maila till info@stigfram.se så berättar vi mer vad vi kan göra för er.

StigFram hjälper bolag att bygga en vinnande företagskultur med människor i fokus där det skapas rätt kompetens, beteende och attityd som ger resultat på riktigt!

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser. För att nå detta mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en företagskultur och organisation med kunden i fokus.

Källor: Market. SvD, DN, HUI, Dagens Handel, HappyOrNot