Framgångsrikt affärsmannaskap kräver en tydlig, genomförbar målstyrningsmodell!

goals

”Vad gör man för att behålla god lönsamhet, eller öka den?

Springa mer och fortare? NEJ! Springa SMARTARE!”

Här kommer en video där vår Utvecklingskonsult Peter Rosell förklarar närmare hur man kan arbeta med målstyrning för att öka sin effekthemtagning och nå till önskat läge.

Vad StigFram gör är att vi utifrån företagets strategi kartlägger gapet mellan nu läge och önskat läge. Analyserar var människorna i organisationen kommer in i bilden för att gå från nuläge till önskat läge, förverkligande av strategin, och tar fram vilka beteendeförändringar som kommer att krävas för att förverkliga strategierna.

Vi sätter därefter ihop ett utvecklingsprogram för att få allt detta att hända. Vi inleder med en nulägesanalys samt tar fram en målkarta för hela resan, vi leder detta arbete genom en workshop där vi fastställer målen, fokusområdena och aktiviteter, vägen till målen, samt hur uppföljning ska ske.

Vi skräddarsyr kompetensutvecklingsprogrammen för varje medarbetargrupp och ser till att det kommer att finnas mål ända ner till varje enskild individ som stöder önskad utveckling och förändring. Vi stöttar beteendeförändringen, mäter, följer upp, tillrättalägger och korrigerar så att vi följer planen, allt för att säkerställa önskat resultat.

Så StigFram säkerställer den röda tråden från strategi till medarbetarnas individuella mål och agerande, med skräddarsydda program för varje organisations unika situation och utmaning, vi gör jobbet från ax till limpa

Välkommen till StigFram, Vi utvecklar människor och företag för en bättre morgondag! Kunskap och engagemang som lönar sig.

Intresserad att veta mer? Mejla gärna till oss på info@stigfram.se så berättar vi gärna mer.

#stigfram #affärsmannaskap #målstyrning #roi #effekthemtagning #strategi #medarbetarskap #ledning&styrning #kunskapochengagemangsomlönarsig