Har Ni de modiga ledare som behövs för framtiden?

militär 2022-11-24 140027

Vågar vi fatta rätt beslut trots att vi känner en osäkerhet? Många har väl varit i en situation då vi valt en mer bekväm väg eller upplevt att vi har haft för lite fakta på handen för att känna oss säkra. Kanske vi till och med vetat om att vi borde ha fattat ett annat beslut men valt en enklare väg för att inte möta motstånd. Men vad händer när vi måste hitta en ny väg och målen behöver förändras? Vem skall då peka ut riktningen, föregå med gott exempel och följa upp beteenden och resultat om inte ledaren gör det? I förändringar så behöver vi modiga ledare som tar modiga beslut, som visar ödmjukhet, förståelse samtidigt som handlingskraft är ett måste.

Och mod handlar lika mycket om att våga göra rätt, ha integritet, att möta motstånd som att stå fast när beslut ifrågasätts till att coacha, inspirera och finnas till hand för de som kan behöva hjälp och säkerställa att vi rör åt oss åt rätt håll, närmare målet.

Men mod kommer inte alltid naturligt av sig själv. Vi brukar säga att modiga människor och ledare är de som gör skillnad inom ett företag. Mod kan man träna upp som så mycket annat eftersom det bygger mycket på kompetens och en fungerande inre kompass. Kompetens är förmågan att omsätta personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter, kunskaper, färdigheter och motivation i beteenden som är avgörande för en särskild arbetsprestation.

Kompetens handlar alltså om allt det som en individ tar med sig in i en ny roll och som påverkar beteendet som krävs för att göra ett bra jobb. Det är både vad en individ kan och hur den väljer att agera som är avgörande. Både vem man är, vad man har gjort och vad man vill göra påverkar huruvida man lyckas agera framgångsrikt eller inte i en viss roll. Med andra ord är kompetens ”beteenden som resulterar i effektivt utförande av arbetsuppgifter”.

Varje ledare borde få och ha tillgång till den verktygslåda som krävs för att kunna genomföra sitt uppdrag. Tyvärr så är det inte alltid fallet, även om det borde vara en självklarhet. Kompetens kommer inte av sig själv utan det är en investering och ansträngning där belöningen blir ökad trygghet och kunskap i alla led som genererar effekt.

”Ledarskap är att kommunicera människors värde och potential, så klart och tydligt, att de ser det i dem själva.”

–         Steven R Covey

Vi har i våra uppdrag ofta fått höra pratet om konsekvensen när enskilda medarbetare inte fungerar i en organisation. Men det är i regel ett mycket mindre problem att hantera än om vi har ledare som inte lever upp till förväntan. Effekten blir så otroligt mycket större och för så många fler när en ledare brister i sitt ledarskap. Sällan är något så kostsamt för en verksamhet som när detta sker.

Idag upplever vi ett ökat tryck och efterfrågan att hjälpa bolag att skapa, stötta, coacha utbilda de ledare som behövs för framtiden. Det är i sig inte märkligt när vi lever i en tid där förändringar sker snabbt och ibland på löpande band till och med. Osäkert marknadsklimat och ökade krav på agilitet är vardagsmat och utan kompetenta ledare som kan hantera detta så kommer både verksamheten lida internt så väl som externt. För modiga ledare skapar engagerade medarbetare som i sin tur speglar både varumärkeslöfte till kundlöften vilket ger fler nöjda kunder och därmed ett bättre resultat. Men det droppar alltid uppifrån och ner, och av det skälet så väljer vi att lyfta vikten av ledarskapet här.

Om vi skulle tipsa om 15 önskvärda ledarbeteende att träna på så skulle de vara:

 1.     Kunna sätta bra mål och involvera medarbetarna i målsättningen
 2.     Ge frihet under ansvar och visa tillit
 3.     Följa upp regelbundet
 4.     Tydlig med förväntningar och spelregler
 5.     Tydlig med värdegrund
 6.     Kan ta beslut
 7.    Bra på att kommunicera på ett sätt som når fram
 8.    Involverar systematiskt
 9.   Utvecklar sig själv med reflektion som ger självinsikt
 10.   Bra på utvecklingsfeedback
 11. Bra på beröm och uppmuntran
 12.   Är lyhörd
 13.   Kan hantera konflikter
 14.   Är duktig på att coacha
 15.   Visar empati

Är det mycket nu? Förmodligen, men ingen sa att det skulle vara enkelt. Men om människor ska kunna vara sitt bästa jag så behöver vi träna.

Tror du att det är människorna som gör skillnaden i en organisation? Brinner du för mötet mellan människor och tror du på ledarskap i kombination med mänsklighet?

DÅ KOMMER VI ATT KOMMA BRA ÖVERENS!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er med att få flera modiga ledare? Maila till info@stigfram.se så berättar vi gärna.

#stigfram #ledarskap #engagerademedabetare #nöjdarekunder #bättreresultat #kunskapsomgörskillnad