Internt, externt (outsourcing) eller hybrid? Samma lösning kan inte passa alla!

education

När det kommer till frågan om hur företag skall arbeta med sin kompetensutveckling så är det många delar av företagets strategi som skall tas i beaktning.  Det är en svår fråga som sällan har ett rätt svar.  Och valet mellan sätta upp en egen utbildningsavdelning eller outsourca är inte självklart, beroende på företagets långsiktiga strategi. Att i stället välja en hybrid-modell kan vara ett steg att maximera utkomsten och ta det bästa från båda leden.

Visste ni att vi kan vara en inspirerande och kunnig partner till er utbildningsavdelning där ni i kombination får stöd och sätta strategier, bygga program och processledning. För andra av våra kunder så bygger vi kompletta plattformar där man enkelt kan följa upp deltagare, resultat, närvaro från flera olika utbildning leverantörer. Till exempel vi sköter inte miljöutbildningar för företag X men hjälper dem att administrera dem samtidigt som vi erbjuder kanske en b2b försäljningsutbildning från oss. Allt är självfallet skräddarsytt utifrån era behov som kund.

Men i regel skulle vi säga att det kostar mer än det smakar att ha kompletta egna utbildningsavdelningar och eget genomförande. Dels för att en eller två personer inte är specialister inom alla olika områden.

Men låt oss ge er lite mer fakta att fundera kring varför man borde utmana tanken att göra alltid i eget regi. Trots allt så skall kompetensutveckling leda till bättre ROI i flera led och är inget som man kan ta lättvindigt på. Här kommer 10 goda skäl till varför du bör outsourca delar eller hela er kompetensutveckling:

  1. Kostnadseffektivt – I regel så är det mer kostnadseffektivt och därmed billigare att outsourca. Det är lätt att glömma de övriga kostnader som kommer med att ha anställdpersonal såsom personalledning, kompetensutveckling, försäkringar och utrustning. Dessutom slipper ni vid outsourcingkostnader för backup och extraresurser i samband med frånvaro samt kostnader i samband med fel på grund av bristande processer och kompetens.
  2. Högre transparens vad som fungerar och inte fungerar – Till skillnad från en anställd så kan en extern partner enklare kommunicera kring obehagliga frågor och därmed utmana verksamhet och organisation. Detta eftersom företaget tecknat ett avtal kopplat till leveransen. En extern konsult är alltid ärlig för att hens leverans bygger på uppnådd effekt.
  3. Mer flexibilitet – Vissa delar av ett företags verksamhet utsätts för förändringar när det kommer till behov beroende på säsong, tid eller konjunkturer. Med ett outsourcingföretag kan man lättare anpassa sig efter dessa variations förändringar. En outsourcingpartner har ofta flera olika uppdragsgivare och kan lättare placera ut arbetskraften där den behövs utan att behöva säga upp eller anställa mer personal vid dessa förändringar.
  4. Sitter inte med fasta kostnader år efter år – När man outsourcar en del av sin verksamhet kan en fast kostnad omvandlas till en rörlig. Detta gör att man inte betalar mer än det man behöver.
  5. Erfarenhet – Eftersom outsourcing-företaget har verksamheten i fråga som sin kärnverksamhet är de ofta experter inom området och kan utföra uppgiften effektivare och bättre.
  6. Fler kompetenser och resurser – Rätt personer med rätt spetskompetens för vad som skall göras. Partnerföretag använder i regel flera olika resurser för att säkerställa resultat och ”know how”.
  7. Leveranssäkerhet – Partnerföretag har med sig redan beprövade processer som arbetats och förfinats över tiden.
  8. Kvalitetssäkrat – Outsourcing-företaget besitter en expertis inom området och kan därför fokusera på att öka kvaliteten och effektivisera hela processen.
  9. Uppföljning som fungerar – Det är inte ovanligt att det råder bristande effektmålsuppfyllelse i interna processer men en extern partner behöver alltid kunna påvisa effekt och redovisa resultat.
  10. Mer tid över att fokusera på din kärnverksamhet – I och med att man outsourcar en del av verksamheten frigörs tid till att fokusera på kärnverksamhet som genererar intäkter och på att förbättra denna.

Summering: Att outsourca innebär inte bara att lägga ut delar av arbetet, utan också att få tillgång till en så kallad best-practice med effektiva processer, moderna system och expertkompetens.

En av de största anledningarna till att företag idag väljer att outsourca en eller flera delar av sin verksamhet är för att minska sina kostnader. Genom att överlåta en viss process till en extern aktör kan företagets kostnader för processen minska, det innebär också ofta stärkt kompetens och högre kvalitet. Eftersom den externa aktören har just den processen som sin kärnverksamhet innehar de ofta specialistkunskap inom området, vilket leder till både optimerade processer och ökad effektivitet. Genom att de outsourcade området både genomförs effektivt, minskar i kostnader och får förbättrad kvalitet kan företaget i stället fokusera full ut på sin egen kärnverksamhet.

Vill ni ha hjälp att räkna på om det är rent ekonomiskt mer fördelaktigt eller ej? Och vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa att bygga upp er kompetensutveckling eller hjälpa er utbildningsavdelning att nå de mål som satts upp? Mejla till info@stigfram.se så berättar vi gärna mer.

Välkommen till StigFram, Vi utvecklar människor och företag för en bättre morgondag! Kunskap och engagemang som lönar sig.

#stigfram #outsourcing #ledarskap #ex #cx #roi #effekthemtagning #kunskapochengagemangsomlönarsig