Nu samverkar flera krafter för att se om vi tillsammans kan hjälpa besöksnäringen i Lund att rekrytera och utbilda nya efterlängtade medarbetare

Jessica Keding
Jessica Keding

Just nu behöver flera företag inom Lunds besöksnäring anställa fler medarbetare. Samtidigt finns det många lundabor som står utanför arbetsmarknaden. Därför har Lunds Kommun nyligen etablerat ett samarbete med hotell- och restaurangföretagen i kommunen, arbetsförmedlingen samt konsult och utbildningsbolaget StigFram för se om vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för denna målgrupp.

Vi har pratat med Jessica Persdotter Keding som är Biträdande verksamhetschef på Lunds Kommun om vårt gemensamma projekt.

Berätta om hur ni kom i kontakt med StigFram?

Initiativet kom från början från företagarna själva. De hade redan bra kunskap och insikter om StigFram som utbildningsbolag, vilket var deras föreslagna samarbetspartner. Från kommunens sida tycker vi att upplägg och moduler ser oerhört bra ut. Inte minst alla år som StigFram har utbildat personal inom branschen. Detta skapar ett stort förtroende, tycker jag.

Har ni märkt av en förändring inom branschen de senaste åren?

Ja, efter pandemin kan vi se en brist på människor inom kategorin kockar, servis och städpersonal. Även inom andra yrken inom besöksnäringen. Vad vi har förstått från arbetsgivarna är att det är svårt att komma i kontakt med intressenter. Detta är något vi har hört från många andra kommuner i landet med.

Har ni därför fått tänka om hur rekrytering går till?

Ja, för det verkar som att det traditionella sättet att rekrytera inte fungerar så bra som önskat. Jag tror att många ha låg kännedom om yrkena och vad det innebär att arbeta inom restaurang och hotell.

Med detta nya projekt hjälper det oss att prova nya vägar. Här har arbetsgivare tillsammans med kommun och arbetsförmedling gått ut och pratat om möjligheter och behov i alla de kanaler vi har.

Hur inledde ni rekryteringsprocessen?

Vi började med ett informationsmöte där intresserade fick möjligheten att direkt ställa frågor till arbetsgivarna. Företagarna var mycket inspirerande, öppna och välkomnande. De bjöd på bra information samt en och annan historia taget ur verkligheten till deltagarna. I efterhand så kontaktade vi alla som deltog på mötet och lät dem lämna feedback och ställa ytterligare frågor vilket uppskattades.

Och vad händer nu?

Vi har nu kallat ett flertal personer till en “SpeedDating” där de får möjlighet att träffa arbetsgivarna. De som sedan blir erbjuden en tjänst kommer att få varva en sex veckors praktik med en utbildning med er på StigFram. Detta för att skapa rätt förutsättningar för alla parter.

Hur ser du på Lunds kommuns framtid?

Vi vill skapa en levande kommun och stad. Kommunen har därför ett åtagande gällande arbetsmarknadsinsatser som en samordnande roll.

Lundabor ska få möjligheten att arbeta och vi ska vara en attraktiv plats för företagare att etablera och verka i. Lundabor är våra ambassadörer för företagen såväl som för kommunen. Lundabornas attityd, vilja och engagemang betyder mycket för oss!

Till sist så vill jag lägga till att denna arbetsgrupp är mycket viktig för oss. För många besökande människor så är det de medarbetare inom dessa branscher som skapar de fantastiska kundmötena och servicen som man minns. Ni är både ansiktet utåt och tillika våra ambassadörer för företagen såväl som för kommunen. Er attityd, vilja och engagemang betyder mycket för oss alla. – avslutar Jessica med.

Vi på Stigfram säger stort tack till Jessica.

Vill du veta mer om utbildningen: https://stigfram.se/kurser/besoksnaring/onboarding/

StigFram hjälper bolag att bygga en vinnande företagskultur med människor i fokus där det skapas rätt kompetens, beteende och attityd som ger resultat på riktigt! https://stigfram.se/

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser. För att nå detta mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en företagskultur och organisation med kunden i fokus.