Skapa Förändring och Framgång med Organizational Behavior Management

IMG_4721

Framsteg och förändring är nyckeln till framgång i dagens dynamiska affärsvärld. Oavsett om du är en etablerad organisation eller en blomstrande startup är det viktigt att kunna anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar, optimera processer och skapa banbrytande innovationer. Det är här Organizational Behavior Management (OBM) kommer in i bilden.

OBM, en förkortning för Organizational Behavior Management, är ett begrepp som blir alltmer populärt. Det här banbrytande tillvägagångssättet, inspirerat av inlärningspsykologi, hjälper oss att förstå vad som styr människors beteenden. På många sätt kan OBM ses som ”KBT i organisationer”, där det ger oss verktygen att främja positiva beteendeförändringar och öka effektiviteten.

”Forskning inom OBM blomstrar främst i USA, och dess principer kan tillämpas i alla typer av organisationsförändringar. Oavsett vilken metod för organisationsutveckling du använder, såsom Six Sigma eller Lean, har OBM en grundläggande roll att spela.”

I hjärtat av OBM ligger insikten om att konsekvenserna är det som driver vårt beteende. Genom att tillämpa beteendeanalysen, där man analyserar aktiviteter och konsekvenser, kan vi förstå och forma beteenden på ett effektivt sätt. Cirka 80% av våra beteenden styrs av konsekvenser, vilket betonar vikten av att använda positiva och tidsnära konsekvenser för att främja önskvärda beteenden.

En utmaning vi ofta ställs inför är att vi inte är tillräckligt konkreta när vi diskuterar åtgärder och handlingsplaner för förbättring. Inom organisationer tenderar vi att använda vaga termer som att vara mer kundorienterade eller proaktiva, utan att specificera exakt vilka beteenden som förväntas. Här kommer OBM in i bilden och lär oss vikten av att diskutera konkreta beteenden på arbetsplatsen.

På StigFram bygger vi delar av vår metodik med hjälp av OBM. Ett exempel är vår målstyrningsprocess där vi hjälper chefer att utveckla ett konsekvensstyrt ledarskap som flera företag framgångsrikt tagit till sig.

Så om ni längtar efter att skapa verklig förändring och driva er organisation mot framgång, tveka inte att kontakta oss på StigFram. Tillsammans kan vi skapa en organisation där förändring inte bara är en utmaning, utan en möjlighet till tillväxt och framgång.

StigFram – Utvecklar människor och företag för en bättre morgondag.