Starka relationer ger starka transaktioner!

ledarskap

Starka relationer ger starka transaktioner!

95 % av alla varumärken skulle förmodligen om du frågade dem säga att de satsar och fokuserar på kundupplevelser. Dessvärre så håller endast 10 % av kunderna med om varumärkenas påstående. Gapet är tydligt mellan vad bolagen anser sig själva leverera mot hur väl det matchar kundernas förväntningar.  Varför? Om vi nu även tror på CFI´s påstående att 1% mer i kundnöjdhet kan innebära 4,6% mer i bolagsvärde så borde väl alla bolag kraftsamla och resursallokera kring hur man utvecklar kundupplevelsen.

Vi befinner oss i en tid där kundernas upplevelser och behov styr marknad och utveckling. Vilket leder till att vi behöver förstå vad kunderna tänker, gör och känner. Genom att jobba med kundfeedback tar vi oss ett steg närmare att börja jobba kundcentrerat. Visst kan vi analysera gränssnitt, beteenden och annan data som vi kan fånga upp men det ersätter inte den information som vi får om vi frågar våra kunder direkt.

Bättre fakta ger bättre beslut. Men vad händer sen? Data i sig har inte egentligt något värde. Utan det är först när vi agerar, översätter datan till operativa handlingar som det skapas värde i alla led. Men då behöver vi ett välfungerande ledarskap och engagerade medarbetare, utan det så faller även de bästa intentionerna platt.

En gammal sanning som fortfarande stämmer är att ”starka relationer ger starka transaktioner”. När vi verkligen är nöjda som konsumenter så skall det mycket till att vi skall vända oss någon annanstans. Vi har en etablerad relation med varumärket, produkterna, dess personal och värderingar. Allt det som tillsammans skapar ett värde för oss som kund.

Det borde vara själva essensen av det vi vill erbjuda och uppnå med våra bolag. Starka relation skapar nöjdare kunder, fler ambassadörer, kraft i varumärket, och möjlighet att bli kundens förstahandsval.  Så vill ni ta ett steg närmare att bli på riktigt kundcentrerade så ta kontakt med oss redan idag.

StigFram hjälper bolag att bygga en vinnande företagskultur med människor i fokus där det skapas rätt kompetens, beteende och attityd som ger resultat på riktigt! https://stigfram.se/

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser. För att nå detta mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en företagskultur och organisation med kunden i fokus.