Till sist är det ändå resultatet som räknas!

Reporting_quickview

När vi arbetar med våra kunder så vill vi alltid försöka att starta upp projekten med en effektworkshop.

Det här gör vi för att alla inblandade skall vara överens om vilken effekt som skall uppstå i samband med projektets implementering. Vi landar som oftast i en mix mellan hårda och mjuka mål. De hårda målen är de som är enklast att mäta eftersom de är nyckeltal som oftast finns i organisationen. Om de inte finns så hjälper vi bolaget att hitta ett sätta att mäta dem på.

De mjuka målen är vad vi kallar för transfermål. De är kopplade till det önskade beteendet vi vill att chefer, ledare, medarbetare uppnår. De är i regel lite svårare att mäta men hittills har vi alltid hittat ett sätt att följa upp dessa med.

Allt detta är av oerhörd vikt om hjälper att skapa den framgång vi gemensamt eftersträvar i projektet.

Ett bra exempel är en av Sveriges största Retailkedjor som vi arbetar med just nu. Ett effektmål för dem blev att öka konverteringen och göra det via ”offered help”. Tranfermålen blir då beteenden som vi tror behövs för att uppnå detta. I skrivande stund så har vi lyckats öka ”offered help” med 47 % och då har vi hittills endast hunnit arbeta med bolagets ledare och inte kommit fram till den punkt då vi skall direkt stötta deras medarbetare. Vi har då vid projektet start satt konkreta, mätbara mål som sedan kan översättas till handlingar och beteenden

”Ett tydligt mål är det första steget till varje prestation”.

     W. Clement Stone

Under projektet så mäter vi kontinuerligt, följer upp, coachar och lär oss hur vi tillsammans kan bli ännu bättre.

Projektet har sitt slut för vår sida men för kundens sida är alltid avsikten att alla insatser som har gjorts skall till sist leda till att de positiva beteenden som lett till resultat blir en del av företagstes kultur.

Vi vill alltid avsluta med en resultatworkshop. Det är ett tillfälle där vi tillsammans kan följa upp, gräva och räkna på vad de olika insatserna har skapat för bolaget. Har vi lyckats? Har vi haft ROI i projektet och i vår leverans? Konkretisera gapet mellan nuläge och önskat läge. Hur kan vi tillsammans ta ett ytterligare steg och vilka insatser kräver det? Har vi gjort andra iakttagelser som vi behöver lyfta upp och adressera? Vi hjälper till att skapa en handlingsplan som skall hjälpa bolaget att gå från analys till operativ exekvering.

Om vi hade lämnat ett projekt, en leverans utan en resultatworkshop så hade våra kunder chans till en bestående förbättring avsevärt minskat. Vi lyckas bara om våra kunder lyckas och detta arbetssätt ger oss och våra under mycket bättre förutsättningar att göra just det. Att just lyckas. För till sist så är det ändå resultatet som räknas.

I 25-år så har vi hjälpt många företag med implementering av sina strategier, och fler än 100 000 personer har under åren deltagit på våra utbildningar, akademier, blivit coachade, lärt sig mer och utvecklat sitt ledarskap, affärsmannaskap till sälj & service. Allt för att skapa hållbar tillväxt och kunna leverera kund och medarbetarupplevelser i världsklass. Alltid med fokus på effekt.

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig och ditt bolag med? Maila till info@stigfram.se så berättar vi mer än gärna mer.

Må väl där ute.

 

#stigfram #utbildning #konsultuppdrag #ledarskap #affärsmannaskap #sälj&service #framgångsanalys #implementeringavstrategi #kunskapsomgörskillnad