Varför är det så få som lyckas implementera sina strategier?

strategy

En studie genomförd av Harvard University visar att upp till 90 % av alla företag misslyckas med att implementera sin strategi. Medarbetarna får ta del av storslagna mål- och strategiplaner samtidigt som de är fullt upptagna med att hinna med sitt dagliga arbete som inte alls känns igen i de ambitiösa planerna. Så frågan är hur planerna och verkligheten kan bli ett. Vad krävs för att ni ska lyckas med det?

Om vi skall lista orsakerna till att vissa implementeringar misslyckas så skulle vi säga att de 7 mest vanligaste är följande:

  •       Brist på ägandeskap för initiativet som skall genomföras!
  •       Ej förankrad målbild eller accepterad målbild från de som skall involveras!
  •       Glapp i kommunikation och information. Brist på förståelse!
  •       Underskattat komplexiteten av genomförandet!
  •       Initiativet engagerar inte tillräckligt mycket. Själva värdet är inte uppenbart eller förklarat väl nog!
  •       Man mäter inte rätt saker eller till och med mäter inte alls!
  •       Orkar inte hålla i över tiden. Tron att det skall fort bli en succé och ge resultat motsvarar inte verkligheten!

Kloka beslut kan bara fattas när alla perspektiv är synliggjorda och all kompetens och klokskap har framförts. Först då kan man vända och vrida på strategin utifrån olika perspektiv så att alla förstår konsekvenserna av den och vilka vägval som måste göras. Strategi handlar lika mycket om att bestämma vad ni ska satsa på som vad ni ska välja bort. För att våga fatta sådana beslut krävs det mod. Men det är ett måste. För ingen kan vara bäst på allt eller göra allt.

En annan viktig pusselbit är att använda en konkret och enkel strategimodell som beskriver och förklarar strategin på ett tydligt sätt och som säkerställer ”alignment” mellan företagets vision och den operativa verksamheten. På så sätt skapar ni en gemensam bild och förståelse över strategin som alla kan ta till sig. Strategimodellen ska också tydliggöra vad som behöver göras för att implementera strategin i den dagliga verksamheten och hur ni kan mäta att det sedan också verkligen sker.

Vad StigFram gör är att vi utifrån företagets strategi kartlägger gapet mellan nu läge och önskat läge. Analyserar var människorna i organisationen kommer in i bilden för att gå från nuläge till önskat läge, förverkligande av strategin, och tar fram vilka beteendeförändringar som kommer att krävas för att förverkliga strategierna.

Vi sätter därefter ihop ett utvecklingsprogram för att få allt detta att hända. Vi inleder med en nulägesanalys samt tar fram en målkarta för hela resan, vi leder detta arbete genom en workshop där vi fastställer målen, fokusområdena och aktiviteter, vägen till målen, samt hur uppföljning ska ske.

Vi skräddarsyr kompetensutvecklingsprogrammen för varje medarbetargrupp och ser till att det kommer att finnas mål ända ner till varje enskild individ (som de ska sätta ihop med sin chef) som stöder önskad utveckling och förändring. Vi stöttar beteendeförändringen, mäter, följer upp, tillrättalägger och korrigerar så att vi följer planen, allt för att säkerställa önskat resultat.

Så StigFram säkerställer den röda tråden från strategi till medarbetarnas individuella mål och agerande, med skräddarsydda program för varje organisations unika situation och utmaning, vi gör jobbet från ax till limpa

Välkommen till StigFram, Vi utvecklar människor och företag för en bättre morgondag! Kunskap och engagemang som lönar sig.

Intresserad att veta mer? Maila gärna till oss på info@stigfram.se så berättar vi gärna mer.

#stigfram #strategiimplemetering #ledarskap #kunskapsomgörskillnad #engagerademedarbetare #nöjdarekunder #bättreresultat