Varför är det så få som lyckas implementera sina strategier?

våra utbildningar stigfram

En studie genomförd av Harvard University visar att upp till 90 % av alla företag misslyckas med att implementera sin strategi. Medarbetarna får ta del av storslagna mål- och strategiplaner samtidigt som de är fullt upptagna med att hinna med sitt dagliga arbete som inte alls känns igen i de ambitiösa planerna. Så frågan är hur planerna och verkligheten kan bli ett. Vad krävs för att ni ska lyckas med det?

Om vi skall lista orsakerna till att vissa implementeringar misslyckas så skulle vi säga att den sju mest vanligaste är följande:

  •       Brist på ägandeskap för initiativet som skall genomföras!
  •      Ej förankrad målbild eller accepterad målbild från de som skall involveras!
  •       Glapp i kommunikation och information. Brist på förståelse!
  •      Underskattat komplexiteten av genomförandet!
  •       Initiativet engagerar inte tillräckligt mycket. Själva värdet är inte uppenbart eller förklarat väl nog!
  •      Man mäter inte rätt saker eller till och med mäter inte alls!
  •       Orkar inte hålla i över tiden. Tron att det skall fort bli en succé och ge resultat motsvarar inte verkligheten!

Kloka beslut kan bara fattas när alla perspektiv är synliggjorda och all kompetens och klokskap har framförts. Först då kan man vända och vrida på strategin utifrån olika perspektiv så att alla förstår konsekvenserna av den och vilka vägval som måste göras. Strategi handlar lika mycket om att bestämma vad ni ska satsa på som vad ni ska välja bort. För att våga fatta sådana beslut krävs det mod. Men det är ett måste. För ingen kan vara bäst på allt eller göra allt.

En annan viktig pusselbit är att använda en konkret och enkel strategimodell som beskriver och förklarar strategin på ett tydligt sätt och som säkerställer ”alignment” mellan företagets vision och den operativa verksamheten. På så sätt skapar ni en gemensam bild och förståelse över strategin som alla kan ta till sig. Strategimodellen ska också tydliggöra vad som behöver göras för att implementera strategin i den dagliga verksamheten och hur ni kan mäta att det sedan också verkligen sker.

I 25 år så har vi hjälpt fantastiskt många företag med implementering av sina strategier, och fler än 100 000 personer har under åren deltagit på våra utbildningar, akademier, blivit coachade inom ledarskap, affärsmannaskap, sälj & service. Allt för att skapa hållbar tillväxt och kunna leverera kund och medarbetarupplevelser i världsklass. Alltid med fokus på effekt.

Intresserad att veta mer? Maila gärna till oss på info@stigfram.se så berättar vi gärna mer.

#stigfram #strategiimplemetering #ledarskap #kunskapsomgörskillnad #engagerademedarbetare #nöjdarekunder #bättreresultat

Taggar: