Vart tog engagemanget vägen?

adolescent-adult-blond-761993

Vart tog engagemanget vägen?

Vi lever efter en enkel tes att nöjdare medarbetare och kunder ger ett bättre resultat. I många fall där vi gör insatser handlar det om att skapa förändrat beteende, en hälsosammare kultur och ofta finns det en viss frustration kopplat till engagemang inom företaget. Men vilka är de vanligaste orsakerna till att medarbetare inte har med sig det engagemang som förväntas?

  • Otydlig eller oattraktiv vision och värdegrund! Medarbetaren kan inte ställa sig bakom den långsiktiga visionen vart man är på väg och på vilket sätt det skall göras, dvs de styrande principerna. Idag måste vision, värdegrund och varumärke vara i samklang och syftet behöver innehålla mer en ett löfte att vara störst. Nya generationer vill se att företaget de arbetar för även bidrar till samhällsnytta och det skall även genomsyra värderingarna.
  • Högt flygande målstyrning! Mål som sätts arbetas bara med på en övergripande hög nivå. Den enskilda individen förstår inte sin del av att skapa resultatet. Mål behöver brytas ner i mindre mål helst ner till individnivå för att nå sin fulla effekt. Först då kan medarbetaren känna, mäta och uppleva sin egen del av vad som har åstadkommits. Mål utan tydlig koppling skapar olust, lågt engagemang och blir till sist kontraproduktivt.
  • Brist på uppföljning! Som att sparka in en öppen dörr. Men det är fortfarande så att många medarbetare inte får den uppföljning och feedback som de förtjänar. Stressade chefer med för lite tid prioriterar andra uppgifter. Eller så sitter man fast i gamla modeller där man förlitar sig på årliga samtal och småprat över lunchen. Ledsen, men det duger inte. Ingen uppföljning och feedback garanterar en snabb väg till missnöje för alla parter. Skall du prioritera bort någon uppgift så är detta inte en av dem. Feedback bör ges ofta, gärna enskilt t.ex. 15 minuter varje vecka för att följa upp individens mål, prestation, utveckling och stötta denne i det. Det bygger dessutom förtroendet för företaget som helhet.
  • Brist på ledarskap! Som man sår får man skörda. Inget stämmer väl så väl som när man pratar om ledarskap. En ledare som inte tar sitt ansvar, förstår sin roll eller saknar kompetens kan på rekordsnabb tid orsaka stora skador i en organisation. Om vi vill bygga en framgångsrik verksamhet så behöver vi kompetenta ledare. Vi behöver utbilda dem, säkerställa att de lever upp till de styrande principerna (värderingarna) och har både ett resultatdriv såväl som empati i sin personlighet. Men om vi skulle välja ut en egenskap som vi ofta ser sätter käppar i hjulet för att bygga engagemang hos medarbetare så skulle vi säga ”oförmågan att delegera”. Ni vet den där chefen som skall peta i allt, aldrig låta en medarbetare genomföra sitt uppdrag, eller arbete efter sin egen förmåga. Ibland sker det i all välmening för att hjälpa men på sikt hjälper det ingen. Så delegera mera så växer alla. Och utbilda era ledare regelbundet hela tiden.
  • Glädje! Om vi tillbringar så mycket tid på våra arbeten som vi gör tillsammans med våra kollegor så borde vara självfallet att glädje, att ha kul på jobbet är en viktig del för att skapa engagemang och resultat. Allt för ofta ser vi olika medarbetare där ute som är sammanbitna. För stora obegripliga mål har satts, resurserna är få, stressen ökar och glädjen sipprar sakta ut ur verksamheten. Ta pulsen på era medarbetare ofta. Se till att ni inte vandrar åt fel håll och uppmärksamma era ledare att de behöver bidra att skapa den där glädjen som är hälsosam för alla. För vet ni vad den är hållbar över tiden och så blir även resultatet.

 

Lycka till!

StigFram hjälper bolag att bygga en vinnande företagskultur med människor i fokus där det skapas rätt kompetens, beteende och attityd som ger resultat på riktigt!

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser. För att nå detta mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en företagskultur och organisation med kunden i fokus.