KURSER BANK & FINANS – AFFÄRSMANNASKAP

KURS

AFFÄRSMANNASKAP & LÖNSAMHETSUTVECKLING

Målgrupp: Ägare, verksamhetsansvarig, avdelningsansvarig

Längd: 4 halvdagar digitalt

Datum: 12/1, 19/1, 26/1, 2/2

Pris: Kostnad per person 22000:-

Att driva en anläggning är så mycket mer än att få den operativa driften att fungera, även om det är där fokus brukar hamna. Grunden till en välmående anläggnings och grunden för lönsamhet är kontinuerlig styrning och utveckling, ett tänk baserat på tre grundpelare, Var står jag, Vart ska jag och Hur tar jag mig dit?

Under två intensiva dagar går vi igenom ekonomin och lönsamheten i ett företag med tyngdpunkt på hur man utvecklar lönsamheten. För att kunna avläsa om förändringar och utveckling är positiv eller negativ går vi igenom Resultaträkningen och Balansräkningen och hur man använder dessa som underlag för att styra och följa upp utvecklingen.

Det är helt naturligt att man överlåter till en ekonom (intern eller extern) att sköta redovisning och räkna fram nyckeltal MEN arbetet med analysen och beslut om åtgärder måste ägas av de ansvariga (ägare, platschef eller dylikt). Många ledare känner kanske igen nyckeltal så som Soliditet och bruttomarginal men vad säger dessa nyckeltal, hur påverkar vi dem och hur använder vi dem för att styra mot ett ökat välmående?

Vårt fokus kommer att vara på modeller och metoder som du under kursen tillämpar på din verksamhet och hur du får just din verksamhet att utvecklas i riktning mot vad du vill uppnå, med fokus på lönsamhet. Avslutningsvis kommer du att sätta ekonomiska mål och ta fram handlingsplaner hur du ska arbeta för att utveckla dig i önskad riktning. Den modell vi här går igenom för utveckling och handlingsplaner kommer även att ligga till grund för hur du ska implementera nya kunskaper och insikter från programmets övriga delmoment i din verksamhet. Vi kommer att arbeta tillsammans med många i liknande situation, mao mycket kompetens och erfarenhet, och det kommer vi så klart att utnyttja med mycket utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kursen ger dig också en inblick i några av de lagar du berörs av i ditt dagliga arbete i din relation till leverantörer och kunder/besökare. Denna del av kursen, juridiken, kommer även att tydliggöra vikten av att vara insatt i vissa juridiska frågor, vilka de vanligaste fallgroparna är då man ingår olika avtal samt att juridiken inte är något skrämmande att sätta sig in i utan kan vara rent av lönsamt att vara insatt i.

KURSENS UPPLÄGG

Utbildningen vänder sig till dig som har eller ska få resultatansvar

Dag 1: Teori & case

  • Grunderna i företagets ekonomi, budget, avskrivningar, lönekostnader, lönsamhet
  • Vad behöver man förstå i en resultat- och balansräkning
  • De viktigaste ekonomiska nyckeltalen som du hört men kanske inte behärskar
  • Grunderna rörande lönsamhet och vägen till ökad lönsamhet
  • Att räkna på investeringar, är det lönsamt, vad ska man ta i beaktande

Dag 2: Målstyrning

  • Att arbeta med mål och styra mot målen, målstyrning med hjälp av målkartor
  • Hur kan vi utveckla vårt erbjudande
  • Vi gör handlingsplaner för verksamheten
  • Avtal vid tex inköp, köplagen, avtalsrätt, de vanligaste fallgroparna och hur du skyddar dig, skyldigheter och rättigheter under olika typer av avtal.

Intresseanmälan

E-post(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.