BUTIKSCHEFSUTBILDNING

DATUM

Grupp 1: datum kommer inom kort

TIDER

8.30-12.30

PLATS

Sker Digitalt

FÖR VEM

Ägare / Ledare med personalansvar

TA NÄSTA STEG INOM DITT LEDARSKAP

Kraven på en ledare i förändringstider blir än högre än i stabila tider. Människors olika sidor och stressbeteenden blir mer framträdande och vikten av att förstå sig själv och andra är avgörande för att du som ledare kan få alla att gå mot samma mål.
Du behöver skapa tillit hos dina medarbetare för att de ska vilja följa dig. Det innebär att du behöver agera trovärdigt och kompetent, inte bara kopplat till dina arbetsuppgifter utan också i din ledarroll.

Du behöver balansera de förväntningar som finna på dig från dina medarbetare med de från din chef och ledning. Det innebär både att driva ekonomiska resultat och att skapa engagemang för att ni ska nå dem.

Nyckeln till framgång är bra kommunikation, affärsmannaskap och förmågan att skapa delaktighet, engagemang och motivation i organisationen.

Under tre intensiva dagar ger vi dig insikter och träning i hur du lyckas i din ledarskapsroll. Vi fokuserar på det dagliga arbetet och de problemställningar som kan dyka upp, samtidigt som vi behåller fokus på gästen. Du får konkreta verktyg som krävs för att du ska kunna leda andra människor och som hjälper dig lyckas med att engagera dina medarbetare i att uppnå  försäljningsmålen.

KURSMÅL

Efter kursen har du stärkt din förmåga att på ett effektivt sätt leda individer i både med och motgång. Du har fått insikt i hur du leder i negativa förändringar och hur du skapar förtroende för dig själv som ledare.  Du har fått ökad förståelse för motivation och delaktighet. Du har lärt dig de ledarskapsverktyg som behövs för att involvera, skapa engagemang och ge konstruktiv feedback. Vidare har du lärt dig hur du kan hantera oönskade beteenden konstruktivt. Du har lärt dig det som krävs för att leda andra på ett effektivt och genomtänkt sätt.

AGENDA

Leda sig själv- dag 1

 • Vad innebär ledarrollen.
 • Leda i förändringstider. Få insikt i hur psykologin i förändringsprocesser fungerar och hur du behöver anpassa din ledarstil till olika personlighetstyper.
 • Skapa förtroende för dig genom tydlighet
 • Effektiv kommunikation i förändringstider   – nyttja alla kommunikationsmedel, röst, kropp, text mm.
 • Alla hanterar förändringar olika. Öka din självinsikt och förstå andras reaktionsstilar bättre. Personprofil DISC med återkoppling i grupp. Bygg dina styrkor och utveckla dina utmaningar för att bli en bättre ledare.

Leda andra- dag 2

 • Utveckla önskade beteenden i din verksamhet. Till exempel öka merförsäljning eller förbättra kundmötet.
 • Skapa självgående självmotiverade medarbetare
 • Coaching i det dagliga
 • Bygg bra vanor för att utveckla ett bra ledarskap
 • Delge beslut och negativa besked på ett professionellt sätt
 • Konstruktiv feedback – hur genomföra feedbacksamtal
 • Ge beröm som utvecklar

Leda för att uppnå excellent service- dag 3

 • Planering, uppföljning och få det viktigaste gjort.
 • Uppföljning av hemträning i beteendeförändring och redovisning av utveckling
 • Praktiska case med återkoppling

PRIS

Pris: 11 900 kr (ord pris: 13 900 kr) per person inkl personlig DISC analys och ett uppföljningsverktyg du har tillgång till under utbildningen

En bekräftelse skickas till deltagaren så snart anmälan mottagits. Din anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den. Kursavgiften faktureras i samband med att bekräftelsen skickas. Om vi saknar uppgifter om deltagaren (företag, faktureringsuppgifter, mail mm) vid anmälan ses det inte som en korrekt anmälan.

Om du måste avboka dig ska det ske skriftligt

 • Avbokning innan fyra veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
 • Avbokning senare än fyra veckor före kursstart – ingen återbetalning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag men uppgifter om den nya deltagaren behöver meddelas omgående till StigFram.

StigFram har rätt att ställa in utbildningen om deltagarantalet är för få, detta meddelas senast 2 veckor innan kursstart. Då betalar vi tillbaka hela kursbeloppet. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 1 vecka innan utbildningen skickar vi ut mer information. Då får du mer detaljer runt den aktuella utbildningen, med exakta tider och andra praktiska detaljer.

Betalningsvillkor

30 dagar. Faktura skickas i samband med kursanmälan.

KURSLEDARE

Katarina Huss
Kontakt: katarina.huss@stigfram.se

BOKA IDAG!

Fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse.