FRÅN TANKE TILL KÖP- DEN DIGITALA KUNDRESAN

DATUM

Gr 1, 18 sept+1 okt: 8.30-12.30
Gr 2, 1 okt+15 okt: 13.00-17.00
Gr 3, 15 okt+29 okt: 8.30-12.30

PLATS

Sker Digitalt

FÖR VEM

Alla

LÄR DIG FÖRSTÅ KUNDRESANS BETYDELSE FÖR KUNDENS KÖPPROCESS.

Tack vare digitaliseringen sker kundpåverkan genom många olika kanaler. Utbildningen tar fasta på kundresan

Genom kundresan lär vi oss förstå hur vi kan möta kunden genom de olika stegen i en köpprocess. Vi tittar på hur digitaliseringen har påverkat kundresan och köpbeteendet och går igenom touchpoints och hur man sätter mål på de olika stegen i kundresan.

VI kommer genomföra kursen i workshopform där vi blandar teori med praktiska övningar för att skapa personas (typkunder) och ta fram den egna verksamhetens kundresor för dessa personas.

Var när och hur möts du och din kund?

Genom utbildningen kommer deltagarna utveckla en förståelse för olika kunders behov, kundresor och touchpoints och med hjälp av olika modeller och metoder  skapa egna kundresor för olika målgrupper  och segment.

KURSMÅL

Att deltagarna ska förstå kundresans betydelse för kundens köpprocess. De ska förstå vad touchpoints är och kunna anpassa sin kundkontakt med hjälp av olika touchpoints i kundresans olika steg.

AGENDA

 • Kundresan – att gå i kundens skor
 • Beteende och förväntningar från dagens kunder
 • Vem är min målgrupp, mina typkunder och personas
 • Hur har digitaliseringen påverkat kundresan?
 • Hur ser dagens kundresa ut
 • Utgå från kundens frågor och verklighet
 • Awareness, Consideration, Conversion – från inspiration till köp
 • Den digitala och fysiska butiken i samspel
 • Hur kan jag anpassa kanaler, information och bemötande?
 • Hur skall jag prioritera och hitta tid
 • Touchpoints
 • Mål och mätning

PRIS

Pris: 6 000 kr per person

En bekräftelse skickas till deltagaren så snart anmälan mottagits. Din anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den. Kursavgiften faktureras i samband med att bekräftelsen skickas. Om vi saknar uppgifter om deltagaren (företag, faktureringsuppgifter, mail mm) vid anmälan ses det inte som en korrekt anmälan.

Om du måste avboka dig ska det ske skriftligt

 • Avbokning innan fyra veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
 • Avbokning senare än fyra veckor före kursstart – ingen återbetalning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag men uppgifter om den nya deltagaren behöver meddelas omgående till StigFram.

StigFram har rätt att ställa in utbildningen om deltagarantalet är för få, detta meddelas senast 2 veckor innan kursstart. Då betalar vi tillbaka hela kursbeloppet. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 1 vecka innan utbildningen skickar vi ut mer information. Då får du mer detaljer runt den aktuella utbildningen, med exakta tider och andra praktiska detaljer.

Betalningsvillkor

30 dagar. Faktura skickas i samband med kursanmälan.

KURSLEDARE

Helena Mattsson
Kontakt: helena.mattsson@stigfram.se

BOKA IDAG!

Fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse.