HANDELNS DIGITALA TRANSFORMATION- EN RESA DU VILL VARA MED PÅ

DATUM

Gr 1, 15 september
Gr 2, 8 oktober
Gr 3, 5 november

TIDER

8.30-12.30

PLATS

Sker Digitalt

FÖR VEM

Alla, ledare och medarbetare inom handeln (både parti- och detaljhandeln)

BLI MER FÖRBEREDD PÅ KONSUMENTERNAS FÖRVÄNTNINGAR GENOM ATT FÖRSTÅ DRIVKRAFTERNA BAKOM DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN

Handeln genomgår stora förändringar. Kraven och förväntningarna från konsumenterna stiger. Vad är det som driver den digital transformation inom branschen?  Konsumenten är en stor drivkraft och idag förväntar sig allt fler en digital och sömnlös kundupplevelse. Digital transformation är ett kontinuerligt arbete där konsumenten är en stor drivkraft i den digital a transformationen.

Vi går igenom handelns digitala utveckling de senaste åren. Hur har digitaliseringen påverkat handeln och handelns förutsättningar? Vi tittar på hur bland annat internets framväxt, e-handel, social medier, influencers, drop shipping och Amazon har påverkat köpmönster och köpbeteenden och förändrat våra konsumtionsmönster.

Vi går sedan igenom fakta och statistik på hur fysiska butiker och e-handel inte bara kan samexistera men även dra nytta av varandras olika styrkor.

Men framför allt ska vi se vilka möjligheter som finns i och med digitaliseringen. Hur kan man använda digitala mätverktyg, insikter från sociala medier och utnyttja en global räckvidd på en lokal marknad?

KURSMÅL

Resultatet av kursen blir att man får en insikt i vilka huvudsakliga digitala trender som påverkar handeln, vad som driver dem och hur det påverkar verksamheten. Deltagarna kommer att se den digitala transformationen i handeln som en möjlighet att utveckla sin verksamhet och kunna möta den framtida konsumentens behov bättre.

AGENDA

 • Handelns digitalisering – en översikt
 • E-handel och butiksdöden, fakta och myter
 • Digitaliseringens möjligheter
 • Globalt och lokalt – hur hänger det i hop?
 • Konsumentbeteende
 • Trender
 • Drivkrafter
 • Möjligheterna i den digitala transformationen
 • Hur ska man tänka i sin verksamhet för att möta konsumentens behov

PRIS

Pris: 3 500 kr per person

En bekräftelse skickas till deltagaren så snart anmälan mottagits. Din anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den. Kursavgiften faktureras i samband med att bekräftelsen skickas. Om vi saknar uppgifter om deltagaren (företag, faktureringsuppgifter, mail mm) vid anmälan ses det inte som en korrekt anmälan.

Om du måste avboka dig ska det ske skriftligt

 • Avbokning innan fyra veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
 • Avbokning senare än fyra veckor före kursstart – ingen återbetalning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag men uppgifter om den nya deltagaren behöver meddelas omgående till StigFram.

StigFram har rätt att ställa in utbildningen om deltagarantalet är för få, detta meddelas senast 2 veckor innan kursstart. Då betalar vi tillbaka hela kursbeloppet. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 1 vecka innan utbildningen skickar vi ut mer information. Då får du mer detaljer runt den aktuella utbildningen, med exakta tider och andra praktiska detaljer.

Betalningsvillkor

30 dagar. Faktura skickas i samband med kursanmälan.

KURSLEDARE

Helena Mattsson
Kontakt: helena.mattsson@stigfram.se

BOKA IDAG!

Fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse.