KURSER INDUSTRI – MEDARBETARSKAP

KURS

INTERNSERVICE & BEMÖTANDE

Målgrupp: Medarbetare, ledare
Längd: 1 dag digital
Datum: 16/11
Pris: per person: 5500kr

Under utbildningen ska deltatagarna lära sig förstå vikten av hur man bidrar till verksamheten genom den interna servicen och hur man bidrar till det team man jobbar i. Deltagarna ska förstå hur den personliga inställningen påverkar både arbete och arbetskollegor. De ska utveckla sin förmåga att ge excellent intern service och bemötande på ett relevant sätt för den egna verksamheten och de ska kunna grunderna i kommunikation.

För att vara riktigt bra på mitt jobb och kunna bidra till företagets lönsamhet och utveckling behöver jag förstå hur mitt arbete och min attityd påverkar. Även om man inte arbetar med externa kunder behöver en god intern service för att skapa en bra verksamhet. Jag behöver förstå hur mitt eget agerande påverkar hela verksamheten både positivt och negativt. Vi börjar med att gå igenom betydelse av förståelse och engagemang i företagets mål och vision och en förståelse för hur kulturen och värdegrunden påverkar varumärket. Vi pratar om de mjuka värdenas betydelse för både effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. Vi lär oss verktyget DISC. Vem är jag och hur vill jag bli bemött och hur upplever andra mig. Vilka är mina kolleger och hur vill de bli bemötta. Alla har vi olika behov och vill bli tilltalade och bemötta på olika sätt. För att få till bra arbetsklimat och stämning är detta ett riktigt bra verktyg att förstå sig på. Vi lär oss även grunden i kommunikation och en hel del verktyg för att förbättra kommunikationen med våra kolleger och kunder.

Vi diskuterar även vår inställning till jobbet med hjälp av att förtydliga vilka förväntningar som finns på mig från omgivningen. Vi tittar även närmare på företagets värdegrund och sätter ord på vad den betyder just för oss.

Genomförandet bygger mycket på diskussioner mellan deltagarna där man både utbyter idéer och hjälper varandra. Efter utbildningen har varje deltagare tagit fram några individuella förbättringspunkter som de ska arbeta vidare med.

Delar av innehåll:

 • Våra värderingar/visioner, vad betyder de för mig?
 • Varumärkets önskade position och hur vi når dit
 • De mjuka värdenas betydelse
 • Den personliga inställningen
 • Jag representerar ett varumärke – Vikten av att vara en bra förebild
 • Samarbete över gränserna – arbeta för ett bättre och roligare arbetsklimat
 • Delaktighet och motivation
 • DISC, Hur uppfattas jag? hur vet jag hur min kollega vill bli bemött? Hur bemöter jag olika personligheter.
 • Effektiv kommunikation
 • Hantera invändningar o missnöje

KURS

Customer Experience

Utbildningslängd: 5 halvdagar
Utbildningsform: Digital
Datum: 10/1, 17/1 24/1 31/1
Pris per person: 23500:-

 

Den digitalisering vi nu genomgår ställer ännu högre krav på oss att skapa nöjda kunder/besökare. Våra kunder/besökare är flyktigare än någonsin.

Under denna utbildning börjar vi med en tidsresa kring vad som skett i handelns digitala transformation de senaste åren och framförallt vad som är på gång framöver. Allt för att du skall vara uppdaterad och ligga i framkant.

Genomförandet bygger mycket på diskussioner mellan deltagarna. Efter utbildningen har varje deltagare tagit fram några individuella förbättringspunkter som de ska arbeta vidare med.

Var när och hur möts du och din målgrupp?

Genom utbildningen kommer deltagarna utveckla en förståelse för olika kunders/besökares behov, kundresor och touchpoints. Med hjälp av olika modeller och metoder skapa egna kundresor för olika målgrupper och segment i syfte att skapa nöjda kunder/besökare.

Del av innehållet

 • Digitaliseringen – en översikt.
 • Digitaliseringens möjligheter.
 • Trender.
 • Hur ska man tänka i sin verksamhet för att möta behov?
 • Kundresan/besöksresan –- Beteende och förväntningar.
 • Vem är min målgrupp, mina personas?
 • Hur har digitaliseringen påverkat vår verksamhet?
 • Kundens/besökarens inställning till service och kundvård i en digitaliserad värld.
 • Varumärkets önskade position och hur vi når dit.
 • De mjuka värdenas betydelse.
 • Servicetrappan.
 • Jag representerar ett varumärke -vikten av att vara en bra förebild.
 • Samarbete över gränserna.
 • Delaktighet och motivation.
 • Kundpsykologi, hur vet jag vem kunden/besökaren är? – Hur bemöter jag olika personligheter.

Intresseanmälan

E-post(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.