KUNDSERVICE & KUNDBEMÖTANDE 2.0

DATUM

Gr 1: 22/9 + 6/10: 8.30-12.30
Gr 2: 6/10 + 23/10: 13.00-17.00
GR 3: 23/10 + 11/11: 8.30-12.30

PLATS

Sker Digitalt

FÖR VEM

Alla som arbetar med kunder och gäster

TA DITT NÄSTA STEG INOM KUNDBEMÖTANDE & FÖRSÄLJNING

I en digitaliserad värld ställs det nya krav på oss som servicegivare. Därför behöver vi lära oss att anpassa oss till det ”nya”. Vi börjar därför med grunden till all gäst service, att förstå vem kunden är så att vi kan hjälpa den på bästa vis.

Under utbildningen tittar vi därför både på oss själva och vad vi behöver göra för att lyckas men också vem kunden är vilka olika behov den har. För att vara en riktigt bra servicegivare behöver jag förstå hur mitt eget agerande påverkar hela verksamheten både positivt och negativt. Därför tittar vi närmare på vår inställning till jobbet med hjälp av att förtydliga vilka förväntningar som finns på mig från omgivningen. Vi tittar även närmare på företagets värdegrund och sätter ord på vad den betyder just för oss.

Genomförandet bygger mycket på diskussioner mellan deltagarna där man både utbyter idéer och hjälper varandra. Efter utbildningen har varje deltagare tagit fram några individuella förbättringspunkter som de ska arbeta vidare med.

KURSMÅL

Målet är att deltagarna i sin vardag har en förmåga att bemöta och ge service till kunder på ett medvetet och individanpassat sätt. Detta gör vi genom att under kursen varva teori med praktiska övningar gällande kundpsykologi och kundbemötande. De praktiska övningarna säkerställer att kunskaperna praktiseras i deltagarnas vardag

AGENDA

 • Kundens entydiga inställning till service och kundvård i en digitaliserad värld
 • Våra värderingar/visioner, vad betyder de för mig?
 • Varumärkets önskade position och hur vi når dit
 • De mjuka värdenas betydelse
 • Servicetrappan
 • Det digitala kundvarvet, sömlöst
 • Den personliga inställningen
 • Jag representerar ett varumärke – Vikten av att vara en bra förebild
 • Samarbete över gränserna
 • Delaktighet och motivation
 • Gästpsykologi, hur vet jag vem kunden är? Hur bemöter jag olika personligheter.
 • Effektiv kommunikation
 • Hantera invändningar o missnöje i kundmötet
 • Reklamationshantering i kundmötet

PRIS

Pris: 6 000 kr per person

En bekräftelse skickas till deltagaren så snart anmälan mottagits. Din anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den. Kursavgiften faktureras i samband med att bekräftelsen skickas. Om vi saknar uppgifter om deltagaren (företag, faktureringsuppgifter, mail mm) vid anmälan ses det inte som en korrekt anmälan.

Om du måste avboka dig ska det ske skriftligt

 • Avbokning innan fyra veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
 • Avbokning senare än fyra veckor före kursstart – ingen återbetalning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag men uppgifter om den nya deltagaren behöver meddelas omgående till StigFram.

StigFram har rätt att ställa in utbildningen om deltagarantalet är för få, detta meddelas senast 2 veckor innan kursstart. Då betalar vi tillbaka hela kursbeloppet. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 1 vecka innan utbildningen skickar vi ut mer information. Då får du mer detaljer runt den aktuella utbildningen, med exakta tider och andra praktiska detaljer.

Betalningsvillkor

30 dagar. Faktura skickas i samband med kursanmälan.

KURSLEDARE

Jan Jacobsson
Kontakt: jan.jacobsson@stigfram.se

BOKA IDAG!

Fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse.