KURS

Utveckla ditt ledarskap

DATUM

Kommer inom kort

TIDER

Dag 1 – 10:00-17:00, dag 2 – 09:00-16:00

PLATS

Freys Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67, 113 60 Stockholm

FÖR VEM

Utbildningen riktar sig till dig som vill bli en ledare som gör skillnad och som har jobbat mellan 1-5 år inom en ledande position. Du har också utbyte av kursen om du vill fräscha upp dina baskunskaper som ledare.

TA NÄSTA STEG INOM LEDARSKAP

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att få andra att följa dig.

Den här kursen gör dig till proffs på att lyfta medarbetarna till att bli stjärnor i din organisation. För att det ska ske behöver du veta hur du skapar trygghet, kommunicerar på ett bra sätt, förstå hur du påverkar andra samt att inspirera och motivera andra att vara sitt bäste jag.

SYFTE MED KURSEN

En av dina största tillgångar när du leder en verksamhet är dina medarbetare!

Du får möjlighet att bygga på dina styrkor och ta med dig verktyg för att utveckla dig ännu mer i konsten att leda, inspirera och motivera människor. Du får med dig verktyg som du direkt kan börja använda i vardagen, allt för att skapa ännu större engagemang, tydlighet, produktivitet och arbetsglädje.

Här kan du se vad kursen går ut på!

KURSMÅL

Efter kursen behärskar du de verktyg som behövs för att du ska kunna driva en operativ verksamhet på ett självständigt och professionellt sätt. Du har utvecklat din kommunikation och fått ett ökat självförtroende i din roll som ledare. Du vet hur du ska agera för att engagera och inspirera människor att prestera bättre och du har ökat din förståelse för konsekvenserna av ditt handlande som ledare. Du behärskar ett antal konkreta ledarskapsverktyg och kan tillämpa dem i din vardag. Med utgångspunkt i kunderna, deras behov och förväntningar, för att sedan komma in på hur man med detta som grund både kan och bör utveckla verksamheten. Du ska kunna fastställa vilka förbättringar du bör fokusera på, samt för att du ska kunna mäta att det som gjorts gett önskad effekt.

KURSINNEHÅLL

DAG 1 – ATT LEDA SIG SJÄLV

  • Bygg bra vanor för att utveckla ett bra ledarskap
  • Bli ännu mer effektiv i ditt ledarskap
  • Bli en tydlig ledare
  • Kommunicera bättre (vi använder DISC)
  • Bygg dina styrkor och utveckla dina svagheter för att bli en bättre ledare

DAG 2 – ATT LEDA ANDRA

  • Leda andra för att utveckla individ och verksamhet
  • Skapa självgående självmotiverande medarbetare
  • Utveckla dina medarbetare, och din förmåga att skapa motivation och stärka dina medarbetares styrkor
  • Feedback

PRIS

3000kr / dag
Detta ingår i priset: Lunch, fika och kaffe för båda dagarna, kursdokumentation

Avbokningsregler: vid avbokning 4 veckor innan kursstart återbetalas hela beloppet, vid avbokning mindre än 4 veckor innan kursstart debiteras 100% av beloppet.

KURSLEDARE

Katarina Huss
Kontakt: katarina.huss@stigfram.se, 076 186 35 00

BOKA IDAG!

Fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse samt lokal och rekommendation om hotellbokning och liknande.