Marknadsföring i sociala medier

DATUM

Gr 1, 29 sept+13 okt: 8.30-12.30
Gr 2, 13 okt+27 okt: 13.00-17.00
Gr 3, 27 okt+10 nov: 8.30-12.30

PLATS

Sker digitalt

FÖR VEM

Alla

DRIV DIN EGEN MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

Sociala medier är några av de mest dynamiska och kraftfulla verktyg som finns inom digital marknadsföring idag. De kan användas på många olika sätt för att bygga varumärke, hitta kunder och öka försäljningen, både online och i butik. Efter kursen ska deltagarna ha förståelse och kunskap om hur de kan använda sociala medier som verktyg för att utveckla sin affär, skapa kundlojalitet och öka sin försäljning.

KURSMÅL

Genom utbildningen ska deltagarna utveckla sin förmåga att bedriva egen marknadsföring i sociala medier på ett sätt som är relevant för den egna verksamheten.

Efter utbildningen har deltagarna stärkt den egna marknadsföringen i sociala medier. Deltagarna har också fått kunskap och verktyg att göra medvetna vägval och skapa relevant content i olika sociala medier.

KURSINNEHÅLL

 • Grunderna inom sociala medier
 • Identifiera rätt mix av sociala medier för den egna verksamheten
 • Vilka målgrupper använder vilka sociala medier och olika typer av användare
 • Content Marketing – skapa innehåll som kunden tycker är relevant och värdeskapande
 • Schemalägga och automatisera inlägg
 • Spridningsstrategier
 • Workshop – bygg en contentplan
 • Annonsering på Facebook Business
 • Influencer Marketing

PRIS

Pris för hela kursen: 6 000 kr

En bekräftelse skickas till deltagaren så snart anmälan mottagits. Din anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den. Kursavgiften faktureras i samband med att bekräftelsen skickas. Om vi saknar uppgifter om deltagaren (företag, faktureringsuppgifter, mail mm) vid anmälan ses det inte som en korrekt anmälan.

Om du måste avboka dig ska det ske skriftligt

 • Avbokning innan fyra veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
 • Avbokning senare än fyra veckor före kursstart – ingen återbetalning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag men uppgifter om den nya deltagaren behöver meddelas omgående till StigFram.

StigFram har rätt att ställa in utbildningen om deltagarantalet är för få, detta meddelas senast 2 veckor innan kursstart. Då betalar vi tillbaka hela kursbeloppet. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 1 vecka innan utbildningen skickar vi ut mer information. Då får du mer detaljer runt den aktuella utbildningen, med exakta tider och andra praktiska detaljer.

Betalningsvillkor

30 dagar. Faktura skickas i samband med kursanmälan.

KURSLEDARE

Helena Mattsson
Kontakt: helena.mattsson@stigfram.se

BOKA IDAG!

Fyll i formuläret så återkommer vi med en bekräftelse.