KURSER RETAIL – LEDARSKAP

KURS

AKTIVT LEDARSKAP FÖR DIG INOM RETAIL

En av de viktigaste uppgifter som ledare har är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. Ledare ska också organisera, leda människor, sätta upp mål och se till att gruppen arbetar effektivt. I vissa fall måste hen också hantera konflikter. Genom ett gott ledarskap kan hen motivera, engagera och inspirera människor att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten. Att vara ledare är en svår konst där omgivningen ställer höga krav. Denna ger grunderna för ett tydligt och tryggt ledarskap.

2 fysiska dagar + 1 dag digital

Pris per person: 13500:-

Datum:

8-9/11 fysiskt Göteborg kl 9-16

7/12 digital kl 9-16

10-11/11 fysiskt Stockholm kl 9-16

8/12 digital kl 9-16

MÅLGRUPP

Den här kursen vänder sig till dig som har personalansvar.

KURSINNEHÅLL

 • Spelregler – vikten av tydliga spelregler för ett gott samarbete
 • Förhållningssätt för ledare och chefer – vilka förväntningar finns i en grupp
 • Arbetsmetodik – hur organisera och arbeta långsiktigt
 • Effektiv kommunikation – nyttja språk och röst maximalt
 • Motivation och behov – skapa motivation och engagemang i en grupp
 • Målstyrning – hur driva verksamheten och genomföra förändringar effektivt
 • Konstruktiva metoder för feedforward
 • Konstruktiv feedback – hur genomföra feedbacksamtal effektivt och trovärdigt

KURS

AVANCERA DITT LEDARSKAP-FÖR DIG INOM RETAIL

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill skapa tydliga förväntningar, trygga team och relationer som bygger på tillit. Utbildningen ger dig verktyg, teorier och metoder för ett effektivt och hållbart ledarskap. Vi fokuserar på hur vi skapar balans mellan struktur och kultur i vår verksamhet och balans i oss själva – så att vi kan må och prestera som bäst under en längre tid.

2+1+1 dagar

Pris per person: 16500:-

Datum:

22/11, 23/11, 8/1, 27/1 fysisk Göteborg kl 9-16

29/11, 30/11, 9/1, 28/1 fysiskt Stockholm kl 9-16

MÅLGRUPP

Den här kursen vänder sig till dig som har personalansvar och vill ta ditt ledarskap och din utveckling till nästa nivå.

KURSINNEHÅLL

 • Spelregler – vikten av tydliga spelregler för ett gott samarbete
 • Förhållningssätt för ledare och chefer – vilka förväntningar finns i en grupp
 • Arbetsmetodik – hur organisera och arbeta långsiktigt
 • Effektiv kommunikation – nyttja språk och röst maximalt
 • Motivation och behov – skapa motivation och engagemang i en grupp
 • DISC analys – vad driver dig och hur leder du?
 • Målstyrning – hur driva verksamheten och genomföra förändringar effektivt
 • Coachningssamtal – hur motivera duktiga medarbetare i vardagen
 • Konstruktiva metoder för beröm och tillsägelser som ger effekt i vardagen
 • Grundläggande beteendevetenskap och mänskligt beteende
 • Delegering och delgivning av negativa besked på ett professionellt sätt
 • Konstruktiv feedback – hur genomföra feedbacksamtal effektivt och trovärdigt

KURS

COACHANDE KOMMUNIKATION – UTVECKLA GENOM ATT STÄLLA RÄTT FRÅGOR

All form av utveckling börjar med en fråga. Ibland kan rätt frågeställning öppna de mest svåröppnade dörrar. I den här utbildningen får du lära dig hur olika samtalstekniker kan ge olika utfall. Hur lyssnar vi aktivt? Vilka frågor ska vi ställa och varför ska vi ställa just dessa frågor? Hur utvecklar vi andra och oss själva genom frågans magi? Det handlar helt enkelt om att Få andra att ta ansvar och bli självgående. För att få till det behöver du bli bättre på att ställa frågor som utmanar, skapar insikter och får andra att själva ta ansvar för resultaten. Är du nyfiken på coachning är det här utbildningen för dig.

1 heldag digital

Pris per person: 5500:-

Datum: 10/11

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som har någon form av ledaransvar.

KURSINNEHÅLL

 • Vad behöver du tänka på inför ditt samtal?
 • Vilken struktur behöver du tänka på att ha? (GROW)
 • Vilka mänskliga behov behöver vi tänka på?
 • Hur skapar vi engagemang?

KURS

MÖTESTEKNIK MED HJÄLP AV RETORIK OCH ATT NÅ FRAM MED ETT BUDSKAP

Vill du hålla mer effektiva och utvecklande möten? Vill du nå ut tydligare med ditt budskap? Då är denna utbildning ett första steg! Genom teorier och metoder från retoriken får vi förståelsen för hur vi ska strukturera upp både tal, argumentation och möten för bästa effekt.

1 heldag digital

Pris per person: 5500:-

Datum: 16/11

MÅLGRUPP

För dig som håller möten och anföranden

KURSINNEHÅLL

 • Den retoriska situationen
 • Hur förbereder jag mig?
 • Hur bygger jag upp ett tal?
 • Vad ska ett möte innehålla för att vara konstruktivt?
 • Hur använder jag min röst och mitt kroppsspråk för bästa effekt?

KURS

FRÅN TANKE TILL KÖP – DEN DIGITALA KUNDRESAN

Genom kundresan lär vi oss förstå hur vi kan möta kunden genom de olika stegen i en köpprocess. Vi tittar på hur digitaliseringen har påverkat kundresan och köpbeteendet och går igenom touchpoints och hur man sätter mål på de olika stegen i kundresan.

Vi kommer genomföra kursen i workshopform där vi blandar teori med praktiska övningar. Vi kommer laborera med olika personas som vi kan komma att stöta på bland våra kunder och utifrån det ta fram den egna verksamhetens kundresor för dessa personas.

Genom utbildningen kommer deltagarna utveckla en förståelse för olika kunders behov, kundresor och touchpoints och med hjälp av olika modeller och metoder skapa egna kundresor för olika målgrupper och segment.

1 heldag digital

Pris per person: 5500:-

Datum: 23/11

MÅLGRUPP

Alla som har intresse för ämnet

KURSINNEHÅLL

 • Kundresan – hur skiljer sig kundresan från köptratten?
 • Hur har digitaliseringen påverkat kundresan?
 • Målgrupper och personas
 • Kundens behov i de olika faserna
 • Hur möter ni kundens behov?
 • Touchpoints
 • Mål och mätning

Intresseanmälan

E-post(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.