TRÄFFA RÄTT I DIN DIGITALA MARKNADSFÖRING

DATUM

Gr 1, 23 sept+7 okt: 8.30-12.30
Gr 2, 7 okt+22 okt: 13.00-17.00
Gr 3, 22 okt+5 nov: 8.30-12.30

PLATS

Sker digitalt

FÖR VEM

Alla

UTVECKLAS INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING PÅ ETT RELEVANT SÄTT FÖR DIN VERKSAMHET

I kursen digital marknadsföring kommer deltagarna genom teori och praktiska övningar gå igenom de olika steg som behövs för att skapa sin egen digitala strategi och lägga grunden för sin egen verksamhets digitala marknadsföring.

Vi kommer att systematiskt gå igenom olika verktyg och arbetssätt och efter kursens slut kommer deltagarna att förstå skillnaden mellan olika kanaler, ”touchpoints” och plattformar som används för digital marknadsföring.

Deltagarna kommer också lära sig vilka mätpunkter och digitala KPI:er som är viktiga och hur dessa kan mätas och följas upp på ett sätt som utvecklar den egna verksamheten.

KURSMÅL

Genom utbildningen ska deltagarna utveckla sin förmåga att utvecklas inom digital marknadsföring på ett sätt som är relevant för den egna verksamheten. Efter utbildningen har deltagarna satt ord på den egna verksamhetens digitala marknadsföringsstrategi och tagit steg för att stärka sin digitala marknadsföring. Deltagarna har också fått verktyg för att fortsätta stärka sin digitala marknadsföring.

KURSINNEHÅLL

 • Vad skiljer digital marknadsföring från analog marknadsföring
 • SWOT – nulägesanalys ur ett mikro- och makroperspektiv
 • Verktyg för omvärldsbevakning. Google Trends och Google Alerts
 • Syfte och målsättningar
 • Målgruppsanalys och kundresa
 • Budskap
 • Medier/kanaler/verktyg
 • Workshop – skapa din digitala strategi och kampanj
 • Implementering av den digitala strategin
 • Uppföljning och utvärdering, ROI
 • Digitala ”touchpoints” som kommer att beröras:
  • Webbsidan
  • SEO
  • Google Ads
  • Inbound Marketing och CRM

PRIS

Pris för hela kursen: 6 000 kr

En bekräftelse skickas till deltagaren så snart anmälan mottagits. Din anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den. Kursavgiften faktureras i samband med att bekräftelsen skickas. Om vi saknar uppgifter om deltagaren (företag, faktureringsuppgifter, mail mm) vid anmälan ses det inte som en korrekt anmälan.

Om du måste avboka dig ska det ske skriftligt

 • Avbokning innan fyra veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
 • Avbokning senare än fyra veckor före kursstart – ingen återbetalning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag men uppgifter om den nya deltagaren behöver meddelas omgående till StigFram.

StigFram har rätt att ställa in utbildningen om deltagarantalet är för få, detta meddelas senast 2 veckor innan kursstart. Då betalar vi tillbaka hela kursbeloppet. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 1 vecka innan utbildningen skickar vi ut mer information. Då får du mer detaljer runt den aktuella utbildningen, med exakta tider och andra praktiska detaljer.

Betalningsvillkor

30 dagar. Faktura skickas i samband med kursanmälan.

KURSLEDARE

Helena Mattsson
Kontakt: helena.mattsson@stigfram.se

BOKA IDAG!

Fyll i formuläret så återkommer vi med en bekräftelse.