KURS

Bygga framgångsrika team & utveckla ditt personliga ledarskap

Att vara framgångsrik som ledare i alla sammanhang kräver att du kan situationsanpassa ditt ledarskap och att du använder rätt ledarskapsverktyg styrt av situationen och teamet. Det är en avgörande faktor om du ska lyckas som chef över tiden. När du behärskar de olika ledarskapsmodellerna och kan tillämpa dem i din vardag är nästa steg i din utveckling att stärka din förmåga att situationsanpassa dig för att få ut maximalt av ditt ledarskap.

Ledare utvecklar andra men prioriterar ofta bort sig själva. Självinsikt och en ökad förståelse som utgår från dig själv hjälper dig i alla aspekter av ditt ledarskap. Vi kommer under utbildningen att fördjupa din självinsikt bland annat utifrån beteendeanalysverktyget Extended DISC.

Utformningen är i seminarieform i kombination med workshops där vi arbetar med exempel hämtade från branschen. Deltagarna på denna kurs kommer ofta från liknande befattningar men från olika företag vilket bidrar till många relevanta och realistiska diskussioner.

Kursmål:

Efter avslutad kurs har du fått en djupare förståelse för hur du leder team för framgång. Du får insikter och konkreta verktyg för hur du kommunicerar och utvecklar medarbetare och team att fungera optimalt. Du får verktyg för att kommunicera i grupp och för enskilda individer. Du får personlig utveckling i ditt ledarskap och insikter om hur du kan utvecklas både som person, som ledare och
i din kommunikation. Du har förstärkt din förmåga att anpassa både ditt förhållningssätt och ledarskap så att slagkraften i ditt personliga ledarskap ökar.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till dig som är chef idag och har arbetat minst 3 år i ledande roll. Du vill utveckla dig i ditt ledarskap och din förmåga att leda grupper, individer och förändringar.

KURSINNEHÅLL

  • Individuell beteendeanalys / DISC analys med återkoppling
  • Leda människor i ständiga förändringar
  • Minska motstånd när du inför förändringar
  • Självinsikt och kommunikation, utveckling av ditt personliga ledarskap
  • Kommunicera och presentera för grupper
  • Leda team när gruppen ständigt förändras
  • Förhållningssätt för ledare och chefer vid ett situationsanpassat ledarskap
  • Situationsanpassat ledarskap – vilka verktyg kan jag använda i olika situationer?

Kursledare:

Katarina Huss

www.stigfram.se

Kurslängd: 

2 dagar fysiskt

Förkunskapskrav: Vår rekommendation är att du gått ”Dagligt ledarskap i drift” alternativt att du har goda kunskaper inom ledarskap (arbetat som ledare i mer än ca 3 år).

Icke medlem : 11.900 kr (exkl. moms).

Visita medlemspris : 4.900 kr (exkl. moms).

Anmälan!

Fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse samt mer detaljer kring din anmälan!