KURS

Dagligt ledarskap i drift

TA DITT LEDARSKAP TILL NÄSTA NIVÅ

Kraven på en ledare är höga, i förändringstider blir de ännu högre vilket påverkar ledarens arbete. Människors olika sidor och stressbeteenden blir mer framträdande och vikten av att förstå sig själv och andra är avgörande för att du som ledare kan få alla att gå mot samma mål.
Du behöver skapa tillit hos dina medarbetare för att de ska vilja följa dig. Det innebär att du behöver agera trovärdigt och kompetent, inte bara kopplat till dina arbetsuppgifter utan också i din ledarroll.

Du behöver balansera de förväntningar som finna på dig från dina medarbetare med de från din chef och ledning. Det innebär både att driva ekonomiska resultat och att skapa engagemang för att ni ska nå dem.

Under tre intensiva dagar ger vi dig insikter och träning i hur du lyckas i din ledarskapsroll. Vi fokuserar på det dagliga arbetet och de problemställningar som kan dyka upp, samtidigt som vi behåller fokus på gästen. Du får konkreta verktyg som krävs för att du ska kunna leda andra människor och som hjälper dig lyckas med att engagera dina medarbetare i att uppnå  försäljningsmålen.

Utformningen under tr 1+2 är i seminarieform i kombination med workshops där vi arbetar med exempel hämtade från branschen. Dag 3 är digital men med utmärkta möjligheter till grupparbeten via vårt digitala zoom meeting. Deltagarna på denna kurs kommer ofta från liknande befattningar men från olika företag vilket bidrar till många relevanta och realistiska diskussioner. Då vi har en övernattning mellan tr 1+2 resulterar det i ett värdefullt kompetensutbyte och nätverkande.

Viktigt! Mellan dag två och dag tre kommer du att ha som hemträning att försöka förändra något beteende på din arbetsplats. Det kan vara att öka ett säljbeteende, få alla att säga hej eller något annat du ser skulle vara bra för just din verksamhet. Boka in ett samtal före din utbildning med din chef och stäm av vad ni vill jobba med och boka även ett möte mellan kurstillfällen och efter sista dagen. Vi ser att de som har en mentor på hemmaplan lyckas bättre med att implementera sina nya kunskaper.

Kursmål:

Efter kursen har du stärkt din förmåga att på ett effektivt sätt leda individer i både med och motgång. Du har fått insikt i hur du leder i negativa förändringar och hur du skapar förtroende för dig själv som ledare.  Du har fått ökad förståelse för motivation och delaktighet. Du har lärt dig de ledarskapsverktyg som behövs för att involvera, skapa engagemang och ge konstruktiv feedback. Vidare har du lärt dig hur du kan hantera oönskade beteenden konstruktivt. Du har lärt dig det som krävs för att leda andra på ett effektivt och genomtänkt sätt.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till dig som är ny som chef inom besöksnäringen men även för dig som arbetat ett tag men som känner du behöver förstärka dina ledarkunskaper. Du vill utveckla ett personligt ledarskap och utveckla en förmåga att leda grupper professionellt och trovärdigt.

KURSINNEHÅLL

Dag 1, Leda sig själv

 • Vad innebär ledarrollen.
 • Leda i förändringstider. Få insikt i hur psykologin i förändringsprocesser fungerar och hur du behöver anpassa din ledarstil till olika personlighetstyper.
 • Skapa trygghet genom tydlighet
 • Effektiv kommunikation i förändringstider  – nyttja alla kommunikationsmedel, röst, kropp, text mm.
 • Alla hanterar förändringar olika. Öka din självinsikt och förstå andras reaktionsstilar bättre. Personprofil DISC med återkoppling i grupp. Bygg dina styrkor och utveckla dina utmaningar för att bli en bättre ledare.

 

Dag 2, Leda andra

 • Utveckla önskade beteenden i din verksamhet. Till exempel öka merförsäljning eller förbättra gästmötet.
 • Skapa självgående självmotiverade medarbetare
 • Utveckla dina medarbetare. Utveckla din förmåga att skapa motivation och stärka dina medarbetares styrkor.
 • Coaching i det dagliga
 • Bygg bra vanor för att utveckla ett bra ledarskap
 • Delge beslut och negativa besked på ett professionellt sätt
 • Konstruktiv feedback – hur genomföra feedbacksamtal
 • Ge beröm som utvecklar

Dag 3, Leda för att uppnå excellent service

 • Planering, uppföljning och få det viktigaste gjort.
 • Uppföljning av hemträning i beteendeförändring och redovisning av utveckling
 • Praktiska case med återkoppling

Kursledare

Katarina Huss, StigFram

www.stigfram.se

Kurslängd

3 dagar (dag 1+2 fysiskt, dag 3 digitalt via zoom meetings)

Utbildningen är uppdelad i två etapper med två sammanhängande dagar i den första etappen och den tredje dagen ca en månad senare.

I mån av plats beviljas senare anmälningar.

Priset inkluderar DISC-analys samt kursmaterial

Avvikelser i deltagarpris kan förekomma på regionala kurser där regionstyrelsen subventionerar deltagaravgiften. Se specifika kurstillfällen för mer information. 

Förkunskapskrav:

Inga förkunskaper krävs.

Icke medlem : 14.900 kr (exkl. moms).

Visita medlemspris : 5.900 kr (exkl. moms).

Anmälan!

Fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse samt mer detaljer kring din anmälan!