KURS

Gästen i fokus!

Utbildningen bygger på verktyget ”servicetrappan” vilket innefattar alla kontaktytor vi har i ett gästmöte, från Hej till Hej då.

Under utbildningen skapar vi en förståelse för att vår lönsamhet byggs av hur vi bemöter våra gäster och vårt val av attityd i gästmötet. Vi går igenom delar som hur vi bemöter våra gäster, hur vi jobbar med omsorgsförsäljning samt hur vi hanterar en missnöjd gäst.

Kursmål:

Vi skapar en förståelse för att vår lönsamhet byggs av hur vi bemöter våra gäster och vårt val av attityd i gästmötet.

MÅLGRUPP

Medarbetare & ledare som arbetar med försäljning och möter företagets gäster.

KURSINNEHÅLL

I utbildningen ”gästen i fokus” lär vi oss grunden i hur vi på bästa sätt ska bemöta våra gäster och vilken avgörande roll visäljare har i mötet. Vår attityd och vårt sätt att bemöta gästen är avgörande för företagets lönsamhet. Under förmiddagen fokuserar vi enbart på själva mötet med gästen och vad vi behöver tänka på för att bli framgångsrika servicegivare.

Under eftermiddagen fokuserar vi på hur vi får missnöjda gäster att bli nöjda gäster samt hur vi ska lyckas med en lönsam omsorgsförsäljning. Vad är det som gör att vi har lättare att sälja till vissa gäster och svårare till andra?. Vad behöver vi ha för kunskap och vilka egenskaper krävs för att bli en riktigt bra säljare.

Delar ur innehållet:

 • De mjuka värdenas betydelse
 • Din attityd i mötet med gäst
 • Våra värderingar, visioner, varumärkets önskade position och hur vi når dit
 • Kommunikation
 • Servicetrappans alla steg
 • Gästpsykologin- vem är min gäst
 • Hur gör man en riktig behovsanalys
 • Lönsam omsorgsförsäljning- hur säljer jag till olika gäster.
 • Idéförsäljning – öka försäljningen
 • Hantera invändningar & missnöje i gästmötet
 • Konfliktlösning

Kursledare:

Jan Jacobsson, StigFram

www.stigfram.se

Icke medlem : 2 600 kr (exkl. moms).

Visita medlemspris : 1 750 kr (exkl. moms).

Anmälan!

Fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse samt mer detaljer kring din anmälan!