VISUAL MERCHANDISING- SÅ LYCKAS DU MED DIN MEKANISKA FÖRSÄLJNING

DATUM

Gr 1, 21 oktober

TIDER

08.30-12.30

PLATS

Sker Digitalt via zoom

FÖR VEM

De som ansvarar för verksamhetens design och interiör

TA DITT NÄSTA STEG INOM ER MEKANISKA FÖRSÄLJNING

Vi går mot en framtid där upplevelsen, konceptet och butiksmiljön kommer vara avgörande för den fysiska handeln. Genom att visuellt kommunicera på rätt sätt till rätt målgrupp, kan alla som jobbar i butik påverka kunden i köpprocessen.

Med enkla tips lär vi ut hur man marknadsför sortimentet i butiken, hur vi styr kundens väg i butiken, vilka produkter som ska synas och hur varumärket tolkas. Följer man vissa specifika visuella regler och vet hur de fungerar får man ett starkare koncept som genererar mer pengar i företaget. Vi ger tips och konkreta råd när vi rör oss i butiksmiljön

KURSMÅL

Resultatet av utbildningen är att deltagarna ska öka det teoretiska kunnandet i mekanisk försäljning och visual merchandising samt få inspiration och arbetsredskap att använda i sin arbetsroll.

AGENDA

  • Konsumentbeteende
  • Konsumentens varv i butiken/miljö
  • Genomgång av ytor; heta/varma/svala och kalla ytor
  • Varuläggning / varuvård
  • Effektivt utnyttjande av kampanjer på kampanjytor
  • Sambandsexponering

Förslag på nästa steg:
Individuell återkoppling på ert arbete.
Du som deltagare kan efter avslutad kurs maila in foton på ert arbete och du får då en individuell återkoppling.
Pris: 1 timmes återkoppling: 1900 kr (faktureras separat)

PRIS

Pris: 3 500 kr

En bekräftelse skickas till deltagaren så snart anmälan mottagits. Din anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den. Kursavgiften faktureras i samband med att bekräftelsen skickas. Om vi saknar uppgifter om deltagaren (företag, faktureringsuppgifter, mail mm) vid anmälan ses det inte som en korrekt anmälan.

Om du måste avboka dig ska det ske skriftligt

  • Avbokning innan fyra veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
  • Avbokning senare än fyra veckor före kursstart – ingen återbetalning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag men uppgifter om den nya deltagaren behöver meddelas omgående till StigFram.

StigFram har rätt att ställa in utbildningen om deltagarantalet är för få, detta meddelas senast 2 veckor innan kursstart. Då betalar vi tillbaka hela kursbeloppet. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 1 vecka innan utbildningen skickar vi ut mer information. Då får du mer detaljer runt den aktuella utbildningen, med exakta tider och andra praktiska detaljer.

Betalningsvillkor

30 dagar. Faktura skickas i samband med kursanmälan.

KURSLEDARE

Helena Mattsson
Kontakt: helena.mattsson@stigfram.se

BOKA IDAG!

Fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse.