I maj 2017 ökade de företag som var med i projektet ”Välkommen in” sin försäljning med 12,9%.

Det är är ingen nyhet att retail och citykärnor är inne i en ny konjunktur med minskande besökarsiffror och ökad konkurrens från externhandeln. Attraktionskraften för den fysiska handel hänger förstås på hur väl vi lyckas med det allmänna rummet, där julbelysning, skyltning, gator och torg är mycket viktigt.

På precis samma sätt som så många andra städer, köpcentrum och regioner, kämpar Ålands Näringsliv med att öka lönsamheten bland sina medlemmar. Vid sidan om satsningar på det allmänna rummet och att skapa attraktiva event, har organisationen Ålands Näringsliv med Anders Ekström i spetsen valt att hjälpa medlemmarna att hjälpa sig själva.

Många citysamverkans organisationer är i ett moment 22. Med små medel försöker man skapa event för att fylla citykärnan med besökare och även om energin och kunskapsnivån är stor i citysamverkan, eller centrumlednings organisationen, är det som att slås mot Goliat. Några få kan inte skapa den förändring som krävs. Ålands Näringsliv valde i stället att försöka hjälpa handlarna att bli bättre och vassare på att driva sina verksamheter, både individuellt och gemensamt. Samverkan och samarbete mellan alla aktörerna skapar både mer energi för individerna och fler gemensamma aktiviteter för att verkligen ge konsumenten en upplevelse. Friska företagare har lättare att investera och på ett kreativt sätt anpassa sig efter den nya konjunktur som nu råder.

Lösningen är Hjälp till Självhjälp. Projektet ”Välkommen in” startades under 2015 och tog verklig fart i början av 2016. Det syftar till att utmana, träna och utveckla ägare, ledare och medarbetare så att de kan driva sin verksamhet med fokus på lönsamhet. Eftersom vi vet att nöjda kunder tenderar att skapa högre lönsamhet än missnöjda och att vår kund även är vår grannes kund i en region är det klokt att samverka för att få hens intresse och inköp. På så vis skapar vi lönsamhet. Stenhårt arbete mot ett gemensamt mål gör varje enskild aktör ett strå vassare.

Och resultatet har inte låtit vänta på sig. Nyligen presenterade Ålands Näringsliv en rapport gjord av Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB). Här jämfördes de bolags omsättningsutveckling som varit med i projektet med övriga bolag verksamma på Åland. Rapporten visar de 10 första månaderna av 2016. Under 2014, dvs innan arbetet med hjälp till självhjälp startade, var de berörda företagen omsättningsutveckling sämre än snittet 12 av 12 månader. Under 2015 började något hända och under 3 av 12 månader var man bättre än snittet. 2016 tog det verkligen fart och under 8 av de 10 första månaderna var varje bolag i projektet bättre.

Nu är projektet ”Välkommen in” avslutat och efter flera timmar av föreläsningar, möten och utbildningar står de inblandade företagen inför det verkliga arbetet att börja samverka med varandra. Under det sista mötet var Radio Åland på plats och intervjuade några av de deltagande.

-> Lyssna på hela intervjun här!