BestInService

MÄTNING

Vad menar vi med mätning?

”Det vi inte mäter händer inte! Mäter vi inte vår träning faller motivationen direkt”

Kontinuerlig mätning och uppföljning är det som säkerställer önskad bestående utveckling. Som verksamhetsansvarig får du en tydlig uppföljning och kartläggning av mätvärden och gapanalyser. Detta för att analysera styrkor och svagheter i din verksamhet hjälpmedel för att genomföra riktade coach-insatser och ”lyfta” personal och därmed kompetens.