Vi jobbar på StigFram

Katrin Fagerberg

CEO

katrin.fagerberg@stigfram.com

NICLAS PETTERSSON

AFFÄRSUTVECKLINGSCHEF

08 522 536 02
070 892 88 48

KATARINA HUSS

UTVECKLINGSCHEF

076 186 35 00
katarina.huss@stigfram.com

JOAKIM CARLSSON

UTVECKLINGSKONSULT

070-623 70 10
joakim.carlsson@stigfram.com

TITTI STRÖM

AFFÄRSUTVECKLARE

08 522 536 03
070 721 72 14
titti.strom@stigfram.com

NIKLAS LINDROS

CMO StigFram – CEO Happy Team


niklas.lindros@stigfram.se

ANNA SARA LUNDGREN

AFFÄRSUTVECKLARE/ AFFÄRSOMRÅDESCHEF BIS

070 594 77 87
annasara.lundgren@stigfram.com

JESSICA MODIGH

ADMINISTRATÖR

070 415 26 50

jessica.modigh@stigfram.com

PETER ROSELL

UTVECKLINGSKONSULT
Affärsmannaskap

peter.rosell@stigfram.se

SUSANNE FAGERSTRÖM

AFFÄRSUTVECKLARE/ UTVECKLINGSKONSULT

+358 40 727 61 05
susanne.fagerstrom@stigfram.se

JAN JACOBSSON

UTVECKLINGSKONSULT
Operativt & strategiskt ledarskap
Ledningsgruppscoach


070 822 72 33
jan.jacobsson@stigfram.se

EVA MARTIN

UTVECKLINGSKONSULT

076-511 26 25

eva.martin@stigfram.se

ANDREAS FERM

UTVECKLINGSKONSULT

070 – 587 97 50
andreas.ferm@stigfram.se

GUNNAR SÖDERBERG

UTVECKLINGSKONSULT

073-965 98 38
gunnar.soderberg@stigfram.se

HELENA MATTSSON

UTVECKLINGSKONSULT
Visual merchandising

helena.mattsson@stigfram.se

ANNIKA KUPILA

UTVECKLINGSKONSULT
Sälj, Service & Telemarketing

annika.kupila@stigfram.se

PER EDSTRÖM

STYRELSEORDFÖRANDE

070 586 16 82

per.edstrom@stigfram.se

MAGNUS SÖDERLUND

STYRELSELEDAMOT

08 736 95 41
magnus.soderlund@stigfram.se

ANNA KÄLL

UTVECKLINGSKONSULT
Ledarskap & Service

anna.kall@stigfram.se

JOHAN BJÄRKLING

UTVECKLINGSKONSULT
Butiksdrift

johan.bjarkling@stigfram.se