StigFram och Visita kommer på 6 orter i Sverige under mars – maj träffa ledare inom besöksnäringen och informera och prata om hur man som ledare på bästa sätt agerar för att undvika sexuella trakasserier på jobbet. Visitas del handlar om den juridiska biten och vi på StigFram fokuserar på det viktiga ledarskapet. Du kan läsa mer om Upprop: #nolltolerans här.

Varför bryr ni er på StigFram om #metoo och #vikokaröver?

Besöksnäringen är en viktig målgrupp för oss. Många av våra kunder är drabbade och vi vill vara med och jobba för en förändring, det här är vårt sätt att bidra. Besöksnäringen är en fantastisk bransch med många möjligheter men branschen kantas av utmaningar, som tuff jargong och sexuella trakasserier. Vi är jätteglada över att dessa problem kommer upp till ytan. Vi vill göra nytta inom besöksnäringen och Visita är en perfekt samarbetspartner, säger Titti Ström – marknadschef på StigFram (på övre bilden till höger).

Det vi kan göra är att få ledarna att uppmärksamma detta och få dem förstå att de behöver ta tag i problemen. Vi vill hjälpa dom att komma igång med förändringsarbetet, att förändra kulturen och beteenden på sina arbetsplatser, säger Katarina Huss – utvecklingschef på StigFram (på nedre bilden till höger).

Vad spelar ledarskapet för roll när det gäller sexuella trakasserier?

Ledarskapet är avgörande. Det är ledaren i organisationen som följer upp kulturen och agerar föredöme för vad som är ok och inte ok. Företag som har ett tydligt ledarskap och som leder sin organisation med utgångspunkt i respekt och omtanke om människorna som jobbar där, blir hållbara över tid. Vi ser tyvärr att många har ett ledarskap som bygger på rädsla istället för respekt. Då händer mycket bakom stängda dörrar som inte borde få ske och som nu kommit fram under #metoo. Många har inte vågat säga ifrån och har inte trott att någon skulle bry sig om de nu blev trodda, säger Katarina Huss.

Så här kommer du som ledare igång:

  1. Sätt upp tydliga spelregler tillsammans med alla på arbetsplatsen och bestäm hur ni följer upp dem.
  2. Bestäm hur du vill leda ditt företag. Vilka principer ska ledarskapet ha för att du ska få ett bra rykte som arbetsgivare och för att du ska få en hållbar och sund arbetsplats? En värderingsstyrd organisation kräver mindre kontroll och skapar bättre beteenden och beslut.
  3. Prata om era värderingar i organisationen och lev dem var dag
  4. Jobba aktivt med öppenhet och feedback
  5. Berätta gärna själv om egna erfarenheter så att andra också vågar berätta.

Vad ska man göra som ledare för att komma till rätta med en kultur där det felaktigt kan vara ok med sexuella anspelningar?

Har du som ägare rätt ledare i din organisation? Börja med att se över om du har rätt nyckelpersoner. Var säker på att de arbetar efter den kultur DU önskar. Utveckla dem och ge dem de rätta verktygen de behöver, säger Titti Ström.

I de fall sexuella trakasserier sker (eller annat olämpligt) måste det direkt bli konsekvenser. Du som ledare behöver omgående ta tag i situationen och visa övriga i organisationen att det under inga omständigheter är ok på denna arbetsplats. Gör du inte det är risken stor att du tappar du dina stjärnor i organisationen och du kommer få ännu svårare med nyrekrytering. Unga idag väljer inte en arbetsplats med dålig employer branding, säger Katarina Huss.

Vad ska man vara vaksam på som ledare så att det inte dyker upp felaktigt beteende?

Vårt råd är att du som ägare/ledare redan vid rekryteringsprocessen tydligt informerar om er kultur och ert ledarskap. Extra viktigt när ni rekryterar nya ledare i organisationen. Gå inte på magkänslan utan gör ett noggrant jobb med att kolla upp personerna. Du får ganska snabbt en känsla om personen kommer lyckas leva er kultur och vara den förebild ni önskar. Sen handlar det om att ge medarbetare i alla led rätt introduktion. Var noggrann med att informera om era spelregler. Vad är ok och inte här hos oss och vad förväntar vi oss av dig som anställd.