Katarina Huss som är en av branschens främsta affärsutvecklare inom ledarskap- och service börjar på StigFram.

Katarina Huss har i roller som VD, informationschef, managementkonsult och utbildare en lång erfarenhet av att driva förändringsprocesser med affärsutveckling, kundservice och kommunikation som fokusområden. På StigFram kommer Katarina Huss ingå i konsultteamet för att hjälpa kunderna i deras utvecklingsprojekt. Utöver detta kommer Katarina att ta ett övergripande ansvar för StigFrams konceptutveckling.

Katarina Huss började sin karriär på SAS och var med på Janne Carlzons resa med flygbolaget från regelstyrt till kundfokus. Hon upplevde själv hur hon blev bättre i sitt arbete när hennes chefer inspirerade, trodde på henne, gav henne information och självbestämmande. Det har format hennes inställning till hur gott ledarskap ska vara.

Vi på StigFram är otroligt glada över att ha Katarina Huss med oss som en av våra utvecklingskonsulter med ansvar att utveckla vårt koncept, våra processer och framförallt våra kunders affär. Katharina Huss bli en nyckelspelare i det framtida StigFram. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete säger Niclas Pettersson, VD på StigFram

StigFram är ett utvecklingsföretag som utvecklar människor, företag och organisationer. Vår lönsamhet genereras av att vi hjälper våra kunder finna en differentierad position genom excellent service. Vi skapar effekt och ökar lönsamheten hos våra kunder genom en långsiktig beteendeförändring.