Våren är här och äntligen kan man säga att sommaren befinner sig ”runt hörnet”. Med sommaren kommer för majoriteten av oss en efterlängtad semester, men för många innebär sommaren i stället ett första kliv ut i arbetslivet. Sommarjobbet, ett första smakprov på framtiden, på hur verkliga livet kommer se ut och vad som kommer förväntas av en som ”vuxen”. Tusentals människor ska introduceras till sina nya arbetsplatser inom loppet av bara några veckor. Inom loppet av bara några veckor har med andra ord tusentals arbetsgivare chansen att bevisa för tusentals framtida potentiella medarbetare att just de är en attraktiv arbetsgivare värd att satsa på inför framtiden.

Kombinationen av högt flöde av människor, att snabbt behöva göra avtryck och rätt intryck och att vara en attraktiv arbetsgivare är för många branscher i Sverige vardagsmat, året om. Hotellbranschen är ett konkret exempel, där hög personalomsättning är en självklarhet och konkurrensen om duktiga medarbetare, samt att få dem stanna längre, är tuffare än någonsin.

I en diskussion kring faktumet att medarbetare i branschen stannar kvar mycket kortare tid idag sa en vis kvinna från ett av de större hotellen i ett hårt konkurrensutsatt Stockholm en gång; ” Yngre generationen söker efter mer variation och stannar inte längre på samma arbetsplats i 20 år som man kunde göra förr. I stället för att försöka hitta lösningen på något som kanske inte ens kan bli löst tror jag att vi måste acceptera de nya arbetsförhållandena och fokusera på att vara den attraktiva arbetsgivare som kan överträffa de nya krav medarbetare numera har och värdesätter. Sen är det upp till oss själva att lära oss hur man maxar medarbetares kompetens och därmed sin egen vinning förutsatt att de kommer stanna en kortare tid”.

Och självklart har hon rätt, spelreglerna för en medarbetares anställning ser idag helt annorlunda ut jämfört med bara för några år sedan. Detta gäller inte minst den generation som just nu är i startgroparna på sitt yrkesliv, den ”yngre generationen” som till viss del vänt upp och ner på kraven gällande vad en attraktiv arbetsgivare numera anses vara. Så vad krävs idag för att vara en attraktiv arbetsgivare, och kanske främst, hur ska du som arbetsgivare anpassa dig efter de nya spelreglerna och hitta lönsamhet i den nya strukturen?

Vi på StigFram är religiöst övertygade om att vägen till att bli en attraktiv arbetsgivare idag börjar redan vid introduktionen. Precis som allt annat i samhället, där allt ska gå undan och vara intressant, bedöms en arbetsplats av en nyanställd av ett ”första intryck”. Att ha en tydlig och professionell introduktion i dagens hårda konkurrens om medarbetare är alltså a och o för att sticka ut.

I följande bloggserie kommer vi gräva djupare in i just vikten av en professionell introduktion för nyanställda och vad du som arbetsgivare får ut av att, med väldigt enkla medel, bli bäst i klassen på just detta.