BestInService

MICROLEARNING

Vad menar vi med microlearning?

”Utbildning – den målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter.”

I verktyget BestInService jobbar vi med microlearning – små pulser av utbildning som sätter startskottet för den träning och förändring som ska ske. Detta kan ske digitalt eller verbalt för att säkerställa att samtlig personal har en tydlig bild och förståelse för hur processen ser ut. Därefter sätts en konkret och tidsatt aktivitet som driver det beteende din verksamhet vill förändra.