Fredrik Gillving kliver in i rollen som Affärsutvecklare och specialist på Customer Experience

1644218572526

Fredrik Gillving kliver in i rollen som Affärsutvecklare och specialist på Customer Experience på StigFram och Stand Out Group!

– Vi är otroligt glada över att få välkomna ytterligare en stark rekrytering till teamet på StigFram och Stand Out Group.
I stället för att enbart prata om ”Customer Experience” så har man idag i stället börjat prata om ”Business of Experience”, där de mjuka värdena, kundbemötandet genomsyrar alla delar av organisationen, allt från arbetaren på golvet eller i kundtjänsten, upp till ledningen och styrelsen. StigFram jobbar med just detta, att säkerställa att hela organisationen nås av och förstår tanken om att bra kundbemötande skapar lönsamhet och att det är direkt kopplat till framgång.

Fredriks tidigare bakgrund som konsult och interim försäljningsansvarig på företag som utvecklat plattformar för kundbemötande och kundhantering, ligger helt i linje med vad StigFram i grunden har jobbat med i mer än 15 år, säger Niclas Pettersson, VD på StigFram.

Idag inser de flesta större företag att dom måste möta sina kunder där kunden vill nå dem och att de behöver såväl verktyg, som en strategi och kompetent personal för detta, berättar Fredrik och fortsätter.

Kundbemötande kommer framöver bli än mer viktigt som ett sätt för företag och organisationer att differentiera sig på sina respektive marknader, när traditionella konkurrensmedel alltmer byts ut mot mjuka värden i en alltmer hårdnande konkurrens. Då kommer investeringar i de mjuka värdena att betala sig mångfalt, ja rent av sålla agnarna från vetet i många fall.

Vi på StigFram är lika övertygade om detta och önskar Fredrik varmt välkommen!