Tillväxtverket positiva till kompetensutveckling under arbetsbefriad tid!

Postat i
utbildning stigfram

Glädjande nog ställer sig Tillväxtverket positiva till kompetensutveckling under arbetsbefriad tid då kompetensutveckling kommer vara avgörande för tillväxten på lång sikt. Kompetensbehovet kommer vara stort när allt går tillbaka till det normala. För att företag ska kunna växa och åter byggas upp kommer er kompetens vara viktig inom en mängd områden.

Positiva nyheter tycker vi som gillar kompetensutveckling!

Mer info: http://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Postat i