STIGFRAM´S DIGITALA UTBILDNINGAR SAMT UTBILDNINGAR VI GÖR FÖR VISITA OCH SVENSK HANDEL.

Våra interaktiva live webutbildningar genomförs i verktyget Zoom vilket innebär att utbildningen genomförs digitalt men med full interaktion mellan kursledare och deltagare. I detta verktyg kan vi på ett mycket bra sätt genomföra grupparbeten precis som om det vore fysiskt.

Glädjande nog är Tillväxtverket positiva till kompetensutveckling under arbetsbefriad tid! Kompetensutveckling kommer vara avgörande för tillväxten på lång sikt!

ANORDNAS AV STIGFRAM

TRÄFFA RÄTT I DIN DIGITALA MARKNADSFÖRING: 4 +4 TIMMAR (INTERAKTIV WEBUTBILDNING)

Utvecklas inom digital marknadsföring på ett relevant sätt för din verksamhet!

Vi återkommer med datum

Pris: 6 000 kr

Läs mer här

MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER: 4+4 TIMMAR (INTERAKTIV WEBUTBILDNING)

Driv din egen marknadsföring i sociala medier!

Vi återkommer med datum

Pris: 6 000 kr

Läs mer här

BUTIKENS PENGAR- FÖR DIG INOM DETALJHANDELN: 4 TIMMAR (INTERAKTIV WEBUTBILDNING)

Ta ditt nästa steg inom ekonomi & försäljning!

Vi återkommer med datum

Pris: 3500 kr

Läs mer här

KUNDSERVICE & KUNDBEMÖTANDE: 4 + 4 TIMMAR (INTERAKTIV WEBUTBILDNING)

Samma kunder- nya förväntningar. I en digitaliserad värld ställs det nya krav på oss som servicegivare, anpassa dig till det ”nya”.

Vi återkommer med datum

Pris: 6 000 kr

Läs mer här

FRÅN TANKE TILL KÖP: 4+4 TIMMAR (INTERAKTIV WEBUTBILDNING)

Tack vare digitaliseringen sker kundpåverkan genom olika kanaler, lär dig förstå kundresans betydelse för kundens köpprocess!

Vi återkommer med datum

Pris: 6 000 kr

Läs mer här

HANDELNS DIGITALA TRANSFORMATION: 4 TIMMAR (INTERAKTIV WEBUTBILDNING)

Bli mer förberedd på konsumenternas förväntningar genom att förstå drivkrafterna bakom den digitala transformationen!

Vi återkommer med datum

Pris: 3 500 kr

Läs mer här

VISUAL MERCHANDISING: 4 TIMMAR (INTERAKTIV WEBUTBILDNING)

Ta ditt nästa steg inom mekaniska försäljning!

Vi återkommer med datum

Pris: 3 500 kr

Läs mer här

FACEBOOKANNONSERING FÖR NYBÖRJARE: 5 MODULER (INSPELAD WEBUTBILDNING)

Du köper utbildningen och gör den när det passar dig!

Pris: 5 500 kr

Läs mer här

UTBILDNINGAR RIKTADE TILL BESÖKSNÄRINGEN.
SKER I SAMARBETE MED VISITA

Visita

Dagligt ledarskap (3 dagar, grupp1 genomförs helt digitalt, övriga grupper återkommer vi med info om)

Grupp 1: Digital,  10-11 mars + 24 mars
Grupp 2: 11-12 maj + 8 juni (vi återkommer om den blir digital el fysisk)
Grupp 3: 6-7 okt + 4 nov (vi återkommer om den blir digital el fysisk)

Förbättra sitt ledarskap för att kunna engagera dina medarbetare och nå uppsatta mål.

Läs mer här
bygga team

Bygga framgångsrika team & utveckla ditt personliga ledarskap (2 dagar fysiskt)

Grupp 1: 17-18 maj, vi siktar på att köra denna fysiskt i Stockholm

Ta nästa steg och få verktyg och insikter i hur du bygger ett framgångsrikt team

Läs mer här

Digital serviceutbildning under 1 heldag

Grupp 1: 20 april, Digital heldag
Grupp 2: 14 sept
Grupp 3: 9 nov

Den här digitala utbildningen är för medarbetare & ledare som arbetar med försäljning och möter företagets gäster.
Vi skapar här en förståelse för att vår lönsamhet byggs av hur vi bemöter våra gäster och vårt val av attityd i gästmötet.

Läs mer här

UTBILDNINGAR RIKTADE TILL DETALJHANDELN.
SKER I SAMBAND MED SVENSK HANDEL.

svensk handel

Kurser framtagna för dig som är medlem hos Svensk Handel

Att leda en framgångsrik verksamhet
Ledarskap
Sälj & Service
Butikens Pengar
Visual Merchandising
Marknadsföring & Sociala Medier
Läs mer här