Affärsplan i förändring: 2 dagar i grupp + 1 individuell återkoppling2020-05-04T16:00:47+02:00

AFFÄRSPLAN I FÖRÄNDRING

DATUM

5-6 Maj + 1 timmes individuellt samtal 1 eller 4 juni

TIDER

08.00-12.00

PLATS

Sker digitalt

FÖR VEM

Företagsägare samt ledare som är med och påverkar företagets framgång.

TA NÄSTA STEG INOM DITT AFFÄRSMANNASKAP

En stor del av att leda en verksamhet handlar om strategi, att analysera nuläget (både i verksamheten och i omvärlden), sätta mål, bestämma vägen mot målen, för att sedan få allt beslutat att hända. Här får du metoderna för att driva ett effektivt strategiskt utvecklingsarbete som mynnar ut i en väl grundad målkarta = en handlingsplan för din verksamhet. Dvs vi kommer att varva teori med praktiskt arbete så att när du är klar med detta program har  en tydlig uppfattning både rörande nuläge, önskat läge och vägen dit.

Utan ett tydligt nuläge är det svårt, för att inte säga omöjligt, att bestämma ett önskat framtida läge, därför går vi igenom hur man analyserar sin verksamhet ur ett marknadsperspektiv, strategiskt, inklusive hot/möjligheter och styrkor/svagheter. Trots att vi kör digitalt kommer vi utnyttja alla kloka tankar som finns i gruppen och utbyta idéer och erfarenheter.

KURSMÅL

Resultatet av utbildningen är att du har fått insikt i vikten av att ifrågasätta din business. Du reder ut var ditt bolag befinner sig, vart ni ska och att du sätter en effektiv plan för hur ni ska ta er dit. Målet är att du som deltagare, med de metoder utbildningen tar upp, lyckas utveckla och driva det strategiska arbetet framåt och att man färdigställer en tydlig handlingsplan.

KURSINNEHÅLL

Del 1: 2 dagar
Under utbildningen varvas teori och tillämpning, dvs. det vi går igenom appliceras direkt på det egna företaget. Självklart både presenterar vi våra tankar och idéer för varandra och diskuterar gemensamt hur vi ser på olika utmaningar som vi har så vi kan utbyta erfarenheter och få hjälp av varandra.

Del 2: Skicka in målkartan
Deltagarna skickar in sina arbeten, hur det som gåtts igenom ska tillämpas på det egna företaget, i form av en analys och handlingsplan, marknadsplan.

Del 3: individuell återkoppling via webb
Då en tid har gått får deltagaren individuellt rapportera hur det gått och får återkoppling / coachning på marknadsplan arbetet så att man får full fart framåt.
Ibland kan man känna sig både inspirerad och upplyst efter en utbildning men då man kommer hem blir man ”överkörd av vardagen”, tappar fart och mäktar inte med att skapa den positiva förändring man suktade efter under utbildningen. Därför har vi lagt in denna uppföljning så utbildningen inte bara blir en ”inspirerande händelse” utan faktiskt ger konkret nytta för verksamheten.

Kursinnehåll:

  • Allt utgår från kunderna, vad är deras egentliga behov
  • Analys av ditt nuläge, GAP-analys, SWOT-analys m.m.
  • Vad ska du erbjuda, varför ska kunderna välja dig, vem ska välja dig
  • Din Affärside
  • Verksamhetsmål och vägen till just dina mål
  • Skapa effektiva handlingsplaner med hjälp av målkarta

PRIS

Pris för hela kursen: 14 900 kr

En bekräftelse skickas till deltagaren så snart anmälan mottagits. Din anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den. Kursavgiften faktureras i samband med att bekräftelsen skickas. Om vi saknar uppgifter om deltagaren (företag, faktureringsuppgifter, mail mm) vid anmälan ses det inte som en korrekt anmälan.

Om du måste avboka dig ska det ske skriftligt

  • Avbokning innan fyra veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
  • Avbokning senare än fyra veckor före kursstart – ingen återbetalning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag men uppgifter om den nya deltagaren behöver meddelas omgående till StigFram.

StigFram har rätt att ställa in utbildningen om deltagarantalet är för få, detta meddelas senast 2 veckor innan kursstart. Då betalar vi tillbaka hela kursbeloppet. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 1 vecka innan utbildningen skickar vi ut mer information. Då får du mer detaljer runt den aktuella utbildningen, med exakta tider och andra praktiska detaljer.

Betalningsvillkor

30 dagar. Faktura skickas i samband med kursanmälan.

KURSLEDARE

Peter Rosell
Kontakt: peter.rosell@stigfram.se

BOKA IDAG!

Fyll i formuläret så återkommer vi med en bekräftelse.

Anmäl dig här!