Bolagsfrågor- det alla ledare behöver ha koll på2020-05-04T15:59:14+02:00

BOLAGSFRÅGOR- DET ALLA LEDARE BÖR HA KOLL PÅ

DATUM

14 maj

TIDER

08.00-12.00

PLATS

Sker digitalt

FÖR VEM

Företagsägare samt ledare som är med och påverkar företagets framgång.

UTVECKLA DITT KUNNANDE INOM VIKTIGA BOLAGSFRÅGOR

Under denna dag ger vi ägarna/de högsta ledarna mer kontroll över de så viktiga bolagsfrågorna. Vi lär oss om allt ifrån hur bolagets skulder plötsligt kan bli mina personliga skulder, hur ägarandelar i bolaget kan hamna i en ny persons ägo (en som jag inte alls vill driva bolag med), hur jag kan skydda mig mot detta oönskade hur man bäst förbereder ett framtida avyttrande.

Vi får även denna dag kontroll på de juridiska kraven på en styrelse. Vad är en styrelse, vad är en styrelses uppgift och mycket mer.

KURSMÅL

Resultatet av utbildningen är att du som deltagare har stärkt dina kunskaper angående viktiga bolagsfrågor. Du har fått kunskaper om hur du skyddar ditt bolag bättre och vilket ansvar du har som ägare, styrelse eller annan ansvarsposition. Du som deltagare har större förståelse om hur man skyddar sig i krissituationer, stora som små.

KURSINNEHÅLL

  • Bolagsrätt
  • Styrelsearbete / styrelseroll
  • Ägardirektiv
  • Partneravtal
  • Ägarformer / ägarandel
  • Värdering av bolag vid en ev försäljning /någon part vill sälja sin andel

PRIS

Pris för hela kursen: 4500 kr

En bekräftelse skickas till deltagaren så snart anmälan mottagits. Din anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den. Kursavgiften faktureras i samband med att bekräftelsen skickas. Om vi saknar uppgifter om deltagaren (företag, faktureringsuppgifter, mail mm) vid anmälan ses det inte som en korrekt anmälan.

Om du måste avboka dig ska det ske skriftligt

  • Avbokning innan fyra veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
  • Avbokning senare än fyra veckor före kursstart – ingen återbetalning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag men uppgifter om den nya deltagaren behöver meddelas omgående till StigFram.

StigFram har rätt att ställa in utbildningen om deltagarantalet är för få, detta meddelas senast 2 veckor innan kursstart. Då betalar vi tillbaka hela kursbeloppet. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 1 vecka innan utbildningen skickar vi ut mer information. Då får du mer detaljer runt den aktuella utbildningen, med exakta tider och andra praktiska detaljer.

Betalningsvillkor

30 dagar. Faktura skickas i samband med kursanmälan.

KURSLEDARE

Peter Rosell
Kontakt: peter.rosell@stigfram.se

BOKA IDAG!

Fyll i formuläret så återkommer vi med en bekräftelse.

Anmäl dig här!