Handelns digitala transformation2020-05-04T15:57:46+02:00

HANDELNS DIGITALA TRANSFORMATION- EN RESA DU VILL VARA MED PÅ

DATUM

Gr 1, 19 maj
Gr 2, 2 juni

TIDER

8.00-12.00

PLATS

Sker Digitalt

FÖR VEM

Alla, ledare och medarbetare inom handeln (både parti- och detaljhandeln)

BLI MER FÖRBEREDD PÅ KONSUMENTERNAS FÖRVÄNTNINGAR GENOM ATT FÖRSTÅ DRIVKRAFTERNA BAKOM DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN

Handeln genomgår stora förändringar. Kraven och förväntningarna från konsumenterna stiger. Vad är det som driver den digital transformation inom branschen?  Kunden, tekniken och globaliseringen är några av de stora drivkrafterna som påverkar hur företag utvecklas och hur man kommunicerar till sin målgrupp.

Vi går igenom handelns digitala utveckling de senaste åren. Hur har digitaliseringen påverkat handeln och handelns förutsättningar? Vi tittar på hur bland annat internets framväxt, påverkat köpmönster och köpbeteenden och förändrat våra konsumtionsmönster.

Vi går sedan igenom fakta och statistik på hur fysiska butiker och e-handel inte bara kan samexistera men även dra nytta av varandras olika styrkor.

Men framför allt ska vi se vilka möjligheter som finns i och med digitaliseringen och hur man ska ta med det när man utvecklar sin affär och blir mer redo att möta framtiden.

KURSMÅL

Resultatet av kursen blir att man får en insikt i vilka huvudsakliga digitala trender som påverkar handeln, vad som driver dem och hur det påverkar verksamheten. Deltagarna kommer att se den digitala transformationen i handeln som en möjlighet att utveckla sin verksamhet och kunna möta den framtida konsumentens behov bättre.

AGENDA

  • Handelns digitalisering – en översikt
  • E-handel och butiksdöden, fakta och myter
  • Digitaliseringens möjligheter
  • Konsumentbeteende
  • Trender
  • Drivkrafter
  • Möjligheterna i den digitala transformationen

PRIS

Pris: 3 500 kr per person

En bekräftelse skickas till deltagaren så snart anmälan mottagits. Din anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den. Kursavgiften faktureras i samband med att bekräftelsen skickas. Om vi saknar uppgifter om deltagaren (företag, faktureringsuppgifter, mail mm) vid anmälan ses det inte som en korrekt anmälan.

Om du måste avboka dig ska det ske skriftligt

  • Avbokning innan fyra veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
  • Avbokning senare än fyra veckor före kursstart – ingen återbetalning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag men uppgifter om den nya deltagaren behöver meddelas omgående till StigFram.

StigFram har rätt att ställa in utbildningen om deltagarantalet är för få, detta meddelas senast 2 veckor innan kursstart. Då betalar vi tillbaka hela kursbeloppet. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 1 vecka innan utbildningen skickar vi ut mer information. Då får du mer detaljer runt den aktuella utbildningen, med exakta tider och andra praktiska detaljer.

Betalningsvillkor

30 dagar. Faktura skickas i samband med kursanmälan.

KURSLEDARE

Helena Mattsson
Kontakt: helena.mattsson@stigfram.se

BOKA IDAG!

Fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse.

Anmäl dig här!