KURS

Digital serviceutbildning i 3 moduler

Utbildningen bygger på verktyget ”servicetrappan” vilket innefattar alla kontaktytor vi har i ett gästmöte, från Hej till Hej då. Utbildningen görs i 3 delar (Gästen i fokus, Lönsam omsorgsförsäljning & Hantera en missnöjd gäst). Du som deltagare väljer att gå alla 3 delar alt enstaka. Utbildningen genomförs digitalt men live via Zoom. Vi varvar teori med gruppövningar. Var deltagare behöver en dator, headset och sitta i lugn miljö.

Kursmål:

Vi skapar en förståelse för att vår lönsamhet byggs av hur vi bemöter våra gäster och vårt val av attityd i gästmötet.

MÅLGRUPP

Medarbetare & ledare som arbetar med försäljning och möter företagets gäster.

KURSINNEHÅLL

Modul 1: I utbildningen ”gästen i fokus” lär vi oss grunden i hur vi på bästa sätt ska bemöta våra gäster och vilken viktig roll vi säljare har i mötet. Vårt sätt att bemöta gästen är avgörande för vår lönsamhet. Delarna i denna utbildning fokuserar på viktiga saker att tänka på innan gästen kommer, hur vi uppmärksammar gästen och vikten av att vara proaktiv i gästmötet.

Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt för gästens upplevelse. Det är du som levererar det, för gästen, så viktiga första intrycket. Valet av vår egen attityd kan alltså antingen ”förskingra eller förädla” varumärket och företagets möjligheter på marknaden. Vi talar mycket om den personliga inställningen, motivation, internt samarbete (över gränserna) till de lönsamma effekterna av att våga vara proaktiv i gästmötet.  Genom grundläggande gästpsykologi lär vi oss att behandla varje gäst utifrån deras kommunikationsstil- det sättet att arbeta med gästerna visar sig både vara roligare och mer lönsamt

Modul 2: I utbildningen ”Lönsam omsorgsförsäljning” lär vi oss hur vi på ett professionellt sätt ska jobba med den så viktiga och lönsamma omsorgsförsäljningen. Vi ska helt enkelt lära oss att göra gästen ännu mer nöjd genom vår kompetens om gästen och våra produkter, vi ska helt enkelt lära oss att sälja.

Vi tränar på hur vi ska prata med gästen. Vi behöver inleda vår konversation, ställa många frågor för att förstå vem gästen är och förstå gästens behov. Vi behöver även ha koll på våra produkter, först då kan vi rekommendera rätt produkt till rätt gäst. Du kommer även få träna i att skapa behov för gästen. Detta gör vi genom att lyssna på gästen för att sedan sälja en idé, möjlighet eller lösning. Lyckas vi med det har vi inte bara gjort gästen verkligt nöjd, vi har även fått en ”vän för livet” – en stamgäst. Den riktiga nyckeln till framgång är den så viktiga omsorgsförsäljningen. Att utan att på minsta sätt ”pracka på” gästen extra varor gäller det att med hjälp av tilläggsprodukter göra gästen ännu mer nöjd.

Modul 3: I utbildningen ”Hantera en missnöjd gäst” lär vi oss hur vi på ett professionellt sätt vänder en missnöjd gäst till en stamgäst. För att lyckas behöver vi bli mer självsäkra i vår roll som säljare. Kunskap ger det självförtroende vi behöver för att vända en missnöjd gäst.

Ibland händer det att en gäst inte är nöjd av olika anledningar. En gäst kan vara missnöjd av en mängd olika saker, här handlar det om att låta gästen få berätta sin version, lyssna, ställa motfrågor och lösa situationen på ett sätt så både gäst och företaget känner sig nöjda. Inte alltid en lätt uppgift. Detta är ofta en situation som vi säljare känner oss osäkra på. Därför är det viktigt man känner sig säker på hur olika gäster behöver bemötas, vad för befogenheter man från företaget till att lösa en situation. Målet är alltid att gästen ska känna sig sett, hörd och förhoppningsvis nöjd med lösningen som presenteras.

Kursledare:

Jan Jacobsson, StigFram

www.stigfram.se

Icke medlem : 2 600 kr (exkl. moms).

Visita medlemspris : 1 750 kr (exkl. moms).

Anmälan!

Fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse samt mer detaljer kring din anmälan!

Anmäl dig här!